Metoder för rekrytering

Projekt Nexus bjuder in till föreläsningen ”Att engagera unga: Metoder till rekrytering”. Föreläsningen är online och det är ingen avgift.

I denna föreläsning berättar Hanna Andersson om medlemsutveckling och rekrytering – och hur de hänger ihop. Bland annat berörs frågor som hur organisationer kan skapa mervärde för sina medlemmar och hur de kan nå nya målgrupper. Hon delar även med sig av handfasta tips på hur en förening kan planera sin rekrytering och vad som är viktigt att tänka på för att rekryteringen ska bli lyckad.

Mer info i eventet: www.facebook.com/events/234242078482172
Anmälan:forms.gle/3ktbVMMumbdtamPY7

Förbundsstämma 2021

Det närmar sig förbundsstämma för SUB. I år kommer den gå av stapeln helgen 22-24 oktober i Linköping. Årets värdförening är Nuclear Nation, som under helgen kommer bjuda stämmans deltagare på ett smakprov på sin verksamhet. Mer information kommer och sänds till förbundets föreningar. Se till att ni har uppdaterat förbundet med era gällande kontaktuppgifter.

Sub Showcase fortsätter!

Sub Showcase 2021 fortsätter och växer. Tre evenemang har redan gått av stapeln men alla går se i efterhand på Sub Showcase Youtube-kanal. Vi kan nu meddela att även Linköpings stoltheter i Nuclear Nation ansluter sig till samlingen arrangörer som presenterar olika livesändingar från hela landet. Nuclear Nation har valt att göra en konsert med Train To Spain.

Härnäst väntar en konsert med Thomas von Wachenfeldt från House of Helsinglight i de Vattlång innan vi beger oss ned till Linköping. Därefter bär det norrut igen till Jämtland där KF Sub i Östersund presenterar en konsert med tjernobyl dödar!


Allt fler evenemang streamas till publiken och under pandemin är detta ett av få sätt för utövare att nå publik. Vill du lära dig grunderna i streaming och vad som behövs för att komma igång så kan du anmäla dig till denna introduktionskurs om streaming som Projekt Nexus bjuder in till. SUB är ett av flera samverkande förbund inom Neuxs och en av arrangörerna bakom denna kurs.

Kursen tar upp grundläggande kunskap kring streaming och går bland annat igenom hur det går till att streama, olika plattformar, tekniska lösningar, själva produktionen, rättighetsfrågor och marknadsföring. Möjlighet att ställa frågor finns.

Den som håller i kursen är Joachim Ljungquist (Voyce). Han har arbetat med film- och tv-produktioner sedan 2007 och har under åren varit med och dokumenterat åtskilliga livearrangemang. Det senaste året har fokus legat på livestreaming.

DAG: Onsdag 26 maj
TID: 19.00
LÄNGD: c:a 60 min
PLATS : Zoom (Länk skickas till de anmälda)
Kostnadsfritt.

Anmälan sker till Kontaktnätet på: http://www.kontaktnatet.se/anmalan-till-grunderna-i-streaming-att-livesanda-arrangemang-med-projekt-nexus/

Arrangeras av: Projekt Nexus, som är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur

Premiär för Sub Showcase!

Dags för Sub Showcase 2021, ett evenemang som är ett samarbete mellan SUB – Riksförbundet För Subkultur och många av förbundets arrangörer! Under maj och juni kommer vi att bjuda på streaming-event från arrangörer i olika delar av landet med en mängd artister och aktörer! Sub Showcase 2021 kommer bjuda på konserter, dansföreställningar och samtal. De fem första arrangemangen är ute nu och vi kommer uppdatera programmet löpande. Ni kommer fritt kunna ta del av programmet via den nya Youtubekanalen, så prenumerera redan nu!

Läs mer på showcase.subkulturer.se

Projekt Nexus lanserar Knytpodden

Knytpodden samlar berättelser med unga perspektiv från civilsamhället. Bakom Knytpodden står projekt Nexus! Nexus betyder att knyta eller sammanfläta, och projektet avser att ta fram en samverkansmodell som ska stärka civilsamhället. Följ podden på den nystartade facebooksidan här.

Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det här.

Se Nexus panelsamtal från Folk och Kultur 2021


Missade du Nexus programpunkter under årets Folk och Kultur? Inga problem – kolla youtube istället! ”Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen” handlar om slutsatserna i rapporten Kulturlivet fortlevnad. Samtalet berör kultursamverkansmodellen, det fria ideella kulturlivet och regional kulturpolitik. Vilka problem och utmaningar står kulturlivets fortlevnad inför och hur kan dessa bemötas?

Medverkande i samtalet:
Christer Nylander (L), ordförande Kulturutskottet
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst, ledamot i styrelsen för Svensk Scenkonst
Jesper Westermark, Projekt Nexus och en av författarna bakom rapporten Kulturlivets fortlevnad.

Moderator: Anna Wallgren, generalsekreterare för Ung Media Sverige.

Läs rapporten här.

Se panelsamtalet:

Krisstöd till föreningar på upp till 100 000 kr!

Samarbetsorganisationen Ideell kulturallians utlyser ett krisstöd i satsningen ”Kulturens kapillärer”. Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt och ni kan söka upp till 100 000 kr i projektstöd för verksamheter som planeras 2021. Stödet går att söka fram till och med 7 april och därefter beslutas om vilka som får stödet.

De som kan söka behöver vara anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. De föreningar som är anslutna till Kontaktnätet är behöriga att söka, i och med att SUB är medlem i samverkansorganisation Ax – kulturorganisationer i samverkan.

Läs mer om stödet här: https://www.ideellkultur.com/kris2021

Glöm inte heller att söka krisstödet för särskilda behov från Kulturrådet.

Om alterofobi – med RTSI på Folk och Kultur


RTSI deltar på Folk och Kultur 2021 med programpunkten ”Alterofobi – rädslan för det andra”. Den kommer att släppas onsdagen den 10e februari i kanalen Kugghjulet på Folk och Kulturs plattform, en kanal som handlar om kulturpolitik.

Programpunkten tar upp frågan om alterofobi och dess konsekvenser. RTSI gästas av Dr. Stephen Minton som förklarar begreppet alterofobi. SUBs förbundsordförande Andreas Wandegren medverkar också.

Ni finner en länk till programpunkten här. För att kunna öppna länken behövs dock ett konto på Folk och Kulturs hemsida, vilket ska vara kostnadsfritt för besökare under konventet.

Panelsamtal på Folk och Kultur om förutsättningarna för det ideella kulturlivet

SUB är en av fyra samverkande organisationer som står bakom Arvsfondsprojektet Nexus, som nu ordnar ett spännande panelsamtal som sänds live på årets Folk och Kultur, torsdag 11 februari klockan 11:30. Panelsamtalet heter ”Vinnare och förlorare i Kultursamverkansmodellen” och medverkar gör bland andra ordförande för riksdagens kulturutskott: Christer Nylander (L).

Panelsamtalet kommer ta upp frågor om kultursamverkansmodellen och villkoren för det ideella kulturlivet, allt mot bakgrund av rapporten Kulturlivets fortlevnad som nyligen släpptes av Projekt Nexus.

Panelsamtalet är även en del av en serie programpunkter som presenteras av Projekt Nexus under årets Folk och Kultur. Övriga programpunkter inkluderar:

Håller kultursamerkansmodellen? – om rapporten kulturlivets fortlevnad, en föreläsningsfilm som sammanfattar rapporten. Släpps onsdag 10 februari.

Var är dom unga i kulturlivet (och på Folk och Kultur)? – panelsamtal med unga i kulturlivets organisationer. Släpps onsdag 10 februari.

Mingel för unga inom kulturlivet, live fredag 12 februari kl 12.30-13.30

Vi vill också passa på att tipsa om programpunkten:
Vi skiter i folket (Ax – kulturorganisationer i samverkan).

För att kunna se länkarna och programpunkterna behöver man ett konto på Folk och Kulturs hemsida, vilket är kostnadsfritt under konventet.

NOD tillfrågar SUB om pandemins konsekvenser

NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) har släppt sin lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige.

SUB – Riksförbundet För Subkultur är en av de många organisationer som blev tillfrågade, Detta uppskattar oerhört då det är viktigt att hela kulturlivet får höras i krisen och subkulturernas röster har länge varit underrepresenterade i kulturpolitiken.

NOD lyfter i sin rapport en mängd perspektiv SUB ställer oss bakom. En av många saker som NOD lyfter är att: ”Kultursamverkansmodellens nya kriterier anses behöva stärkas där det finns en svag regional struktur, för att ta hänsyn till den ideella kulturens förutsättningar och behov.” Detta rimmar mycket med den rapport, Kulturlivets fortlevnad, som Projetk Nexus just släppt och som pekar på samma problematik. Just denna problematik kommer även diskuteras i ett panelsamtal den 11:e februari kl 11.25 (prel) på Folk och Kultur i regi av just Projekt Nexus.

NOD pekar också på en mängd andra viktiga perspektiv i sin rapport, perspektiv på kunskaper som ofta saknas i det kulturpolitiska samtalet med beslutsfattare och myndigheter.


Riktat stöd till ideell kultur: Många organisationer erfar hur de krisstöd som funnits inte inkluderat den ideella kultursektorn. Detta på grund av skrivelser om att ersättning beviljas för utebliven professionell verksamhet och att många inte känt att de passat in i den definitionen. De efterfrågar därmed ett särskilt anpassat stöd till ideell kultur eftersom såväl förutsättningar som behov ser annorlunda ut där än bland professionella och kommersiella aktörer.

Större erkännande i kulturpolitiken: Flera av respondenterna påpekar att den ideella kultursektorn sedan länge varit underprioriterad i kulturpolitiken. Den ojämna maktfördelningen inom kulturpolitiken har under pandemin blivit särskilt påtaglig och upplevts påverka möjligheterna till stöd i såväl debatt som ekonomisk kompensation.

Läs mer om NOD och läs rapporten:
https://www.nodsverige.se/lagesbild-om-den-ideella-kultursektorns-utmaningar-under-coronapandemin/

Snart släpps rapporten Kulturlivets fortlevnad!

”Kulturlivets fortlevnad”är en fallstudie av regionala kulturplaner som undersöker det fria kulturlivets möjligheter. Ett starkt civilsamhälle är grundläggande för ett hållbart samhälle, och står för breda former av skapande och deltagande i kulturlivet.

Rapportens frågeställningar rör vilka förutsättningar för finansiering som finns i regionerna, om strukturerna kring dessa bidrar till ojämlikhet i kulturlivet och hur kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

Rapporten, som är framtagen av projekt Nexus, släpps den 3 februari och det blir även en releasefest online via zoom kl 19.00
Eventet finner ni här: https://www.facebook.com/events/706000423438428

Projekt Nexus är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur</em>

Föreläsning om medborgerligt engagemang med Johan von Essen

SUB är en av de samverkande organisationerna bakom projektet Nexus som presenterar en föreläsning med Johan von Essen. Von Essen har sedan 1992 tillsammans med andra forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört sammanlagt sex stycken befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang.

I denna föreläsning presenteras och diskuteras resultaten av dessa studier. Vi fördjupar och nyanserar samtalet om det ideella arbetet, engagemanget och de informella insatserna av befolkningen mellan 1992-2019.

Med utgångspunkt i forskningen kommer Johan von Essen besvara frågor som:

  • Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid?
  • Vilka inkluderas i det medborgerliga engagemanget och vilka lämnas utanför?
  • Vilka former lever engagemanget i och hur kommer det sig att det är så stabilt som det är?
  • Hur ser framtidens medborgerliga engagemang ut?

Tid: Onsdag 13/1 kl 9:00-10:00
Plats: Digital föreläsning via Zoom
Anmälan: https://forms.gle/DGUDgft6yUbdA1Yn7
Deltagande är kostnadsfritt!

Eventet finner ni på: https://www.facebook.com/events/456221812069607

Alternativfesten och seminarier om subkultur


Alternativfesten kommer att genomföra en version av den omtyckta festivalen som detta år på grund av rådande läge kommer ha begränsad publik. De har beslutat att sända festivalen online såväl live som i efterhand så att alla som inte kan närvara kan ta del av den via nätet istället! Läs mer om festivalen och programmet här.

SUB samarbetar med festivalen och arrangerar tillsammans flera programpunkter i form av seminarier och panelsamtal. Tillsammans med RTSI presenterar vi ett samtal om alterofobi med Dr Steve Minton, ett allvarligt och viktigt ämne som vi hoppas många tar sig tid att lyssna till.

Dansnätverket för subkulturell dans anordnar ett onlineseminarium kring utveckling av subkulturell dans som alltså utgår från dans som scenkonst. Seminariet välkomnar dansare och dansintresserade inom fältet.

SUB anordnar även en programpunkt som kallas ”Den oslutna cirkeln” och som bland annat kommer lyfta frågor om förutsättningarna för subkulturella musiker att vara yrkesverksamma.

Välkomna att delta och lyssna och ta del av alla spännande programpunkter under Alternativfesten!

Projekt Nexus bjuder på fler digitala knytkalas!


Tidigare i år presenterade projekt Nexus en uppskattad serie online-event med samtal och föreläsningar och hösten 2020 fortsätter projektet med ännu fler, nu med temat “Kommunikation, kreativitet och socialt ansvar”.
Eventet finner ni här:
https://www.facebook.com/events/312585896665888/

Följ SUB på Facebook:
https://www.facebook.com/subkulturer/

SUB är en del av Projekt Nexus och vi välkomnar alla våra medlemmar att ta del av projektet.

Hur går det till att sända kultur online?

Nästa online-event i serien som Projekt Nexus presenterar är ett panelsamtal om hur kulturarrangemang kan ställa om till digitala lösningar. Medverkar i panelen gör vampyrlajvarna i Dead River Company, artisten Magda Andersson (bla medlem i bandet Ye Banished Privateers) och dansaren och dansläraren Entropy. Samtalet leds av projektledare Anna Wallgren och deltagarna kommer också kunna ställa frågor.

Läs mer och anmäl er:
https://www.facebook.com/events/972586733159288/

Hur funkar digitala möten?

Coronakrisen har medfört stora förändringar för föreningslivet. Plötsligt är nästan alla möten digitala och även stora årsmöten genomförs på distans. För många kan det vara utmaningar att hålla i möten online och också reda ut vad som gäller.

SUB är ett av fyra förbund som samverkar inom ramarna för Projekt Nexus* och projektet har nu bjudit in Johan Groth (kanslichef för Sverok och erfaren mötesledare) till ett digitalt knytkalas, för att lära oss mer om möjligheter och fallgropar med just digitala möten. Alla som är intresserade är välkomna att vara med!

Moderator är Anna Wallgren, projektledare för Nexus och generalsekreterare för Ung Media Sverige.

När: Onsdag 13 maj 2020 kl. 08:00–09:00
Var: Zoom är plattformen vi använder
Anmälan: https://forms.gle/UtGn8XER5Zw86ErCA
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/268906060814940/

* = Nexus är ett Arvsfondsprojekt som utvecklar en ny samverkansmodell för kultur- och föreningslivet. Projektet drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Uppdatering:
Nästa möte i serien blir 15 maj och då handlar det om hur digitala möten kan göras roligare! Läs mer:
https://www.facebook.com/events/706193130153575/

Nu släpper regeringen de 500 miljonerna till kulturlivet

Regeringen utlovade tidigt 500 miljoner till kulturlivet i ett krispaket för att lindra och motverka de negativa effekterna av Coronakrisen. I dag 24 april hölls en presskonferens där bland andra kulturminister Amanda Lind medverkade, där regeringen gick ut med information kring hur detta stödpaket kommer hanteras. En stor del, 370 miljoner, går via Kulturrådet och resten av medlen via andra så kallade ”expertmyndigheter”, där regeringen betonade principen om armlängds avstånd i processen.

Kulturrådet kommer öppna för ansökningar om medel den 28 april och stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang och omfattar evenemang som skulle hållits  före sista maj 2020 och som nu ställts in. Mer information om detta finns här:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Andreas Wandegren, ordförande för SUB – Riksförbundet För Subkultur säger:
– Vi följer utvecklingen nära och vi välkomnar att regeringen nu äntligen går ut med information om hur detta stöd kommer utformas. Alla i kulturlivet drabbas av krisen och subkulturerna är verkligen inga undantag. SUB som riksförbund ser det som i sammanhanget viktigt att en stor bredd av aktörer kan kvalificera för att söka de stöd som nu släpps. Vi anser också att det är viktigt att Kulturrådet verkligen beaktar en kulturpolitisk bredd och har med ett normkritiskt perspektiv i arbetet med att fördela stöden. Vi ser emellertid med viss oro på att även om stödet presenterats som att det kommer nå ut brett till det fria kulturlivet, så finns en risk för att de aktörer som inte omfattas av dagens kulturpolitik och kultursyn riskerar att inte omfattas.

Regeringen inför begränsning om max 50 personer per evenemang

Coronakrisen slår hårt och regeringen och myndigheter agerar med krisåtgärder, vilka har stor påverkan på kulturlivets förutsättningar. I ett läge där alla i samhället behöver bidra på alla tänkbara sätt i den situation som råder och det finns högprioriterade funktioner och strukturer som måste fungera, finns också många som även drabbas av effekterna av åtgärderna, såväl i vardag som i sina yrken, på sin fritid och i sina verksamheter. Subkulturerna är inga undantag.

SUB – Riksförbundet För Subkultur arbetar för fullt med att få en bra bild och förståelse för hur situationen påverkar och kommer påverka förbundets medlemmar och anslutna, vilka som drabbas och i vilken omfattning. Vi genomför en enkätundersökning samt arbetar med att lyfta fram viktig information i allmänhet om Coronaviruset och dess effekter, med utgångspunkt från kulturlivets perspektiv. SUB bedriver också ett utåtriktat påverkansarbete där vi deltar i olika samtal med myndigheter och samverkansorganisationer samt gör skrivelser och rapporter för att öka kunskapen hos omvärlden om subkulturernas situation.

I dag har regeringen kommit med ett nytt besked om att evenemang och allmänna sammankomster kommer att regleras ytterligare med ett tak på max 50 personer, vilket börjar gälla söndag 29 mars. Detta är en drastisk nedskärning från den tidigare restriktionen om 500 personer. Fler åtgärder kan vara att vänta under den tid som kommer och för många inom kulturlivet innebär detta stora omställningar och osäkerhet.

– Situationen har redan haft stor påverkan och detta kommer att ytterligare påverka många verksamheter inom förbundet, säger förbundsordförande Andreas Wandegren och fortsätter: – Vi ser stora utmaningar för många av förbundets medlemmar och anslutna och deras verksamheter. Vi hade redan innan krisen bröt ut en situation där subkulturerna länge varit eftersatta i stödstrukturerna och det blir väldigt tydligt för oss hur utsatta många subkulturella aktörer är. Vi kommer göra allt vi mäktar med för att förbundet ska kunna stötta och stärka våra medlemmar, men vi kommer också verka för att vi och våra medlemmar ska kunna bidra på de sätt vi kan i samhället i stort. Nu om någonsin behövs föreningslivet och kulturlivet!

SUB höjer rösten i kulturdebatten

SUB är en av några organisationer som tog initiativet till att skriva en debattartikel kring vikten av att ideella kulturföreningar och mindre aktörer inte glöms bort i regeringens och andra beslutsfattares arbete med krispaket och åtgärder i den pågående Coronakrisen. Många har ställt sig bakom artikeln som publicerades i ETC tisdag 17 mars 2020. Läs hela debattartikeln här https://www.etc.se/debatt/politiker-de-sma-kulturutovarna-behover-er-hjalp
Dela och sprid gärna.

Coronaviruset och dess effekter för kulturlivet

I skrivande stund har vi nyligen nåtts av beskeden att regeringen har på folkhälsomyndighetens inrådan med anledning av Coronaviruset beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta besked påverkar flera av våra medlemsföreningar och många anslutna aktörer i förbundet och i olika grad. Det har redan resulterat i att flera evenemang fått ställas in och många arrangörer, artister och engagerade drabbas, för att inte tala om publiken. Det är dock ännu för tidigt för att vi ska kunna spekulera i eller se de långsiktiga effekterna.

Vi gläds åt att se att inom subkulturerna finns en solidaritet och värme från många som sluter upp bakom de drabbade och med både förståelse och stöttning. Vi är oerhört stolta att vårt förbund har en så kunnig, solidarisk och hänsynsfull medlemsbas.

SUB har redan agerat och har bland annat tillsammans med andra organisationer skickat skrivelser för att belysa vikten av att myndigheterna inkluderar ett perspektiv som omfattar föreningslivet, det breda kulturlivet och de små och medelstora aktörerna.

Vi kommer att fortsätta verka för att påverka och se till att våra perspektiv finns med i samtalen som förs bland beslutsfattare och myndigheter kring åtgärder som vidtas som berör våra medlemmar och anslutna.

Vi kommer att fortsätta föra dialog med våra medlemmar och anslutna kring hur de påverkats av krisen och vi gör vårt bästa för att återkoppla så fort vi kan i alla ärenden. Vi välkomnar er alla medlemmar och anslutna att inkomma med information till oss om er situation. Det är värdefullt för vårt samlade arbete att föra fram kunskap om våra genrer och våra aktörer till omvärlden, beslutsfattare och myndigheter.

SUB kommer arbeta vidare med frågorna och vi strävar efter att vara en kraft att räkna med i civilsamhället, då vi alla behöver samarbeta och ta krafttag för att möta de stora utmaningar mänskligheten nu står inför, där vi alla är lika och där vi alla behövs.

SUB har också satt samman en informationssida kring Coronaviruset
https://subkulturer.se/coronaviruset/

Dansnätverk för subkulturell dans

Efter en längre tids dialog och flera möten i samband med event har nu ett nätverk för subkulturell dans startats upp!

Nätverket är en del av SUB som förbund. Syftet är att förbättra förutsättningarna för subkulturella dansaktörer att verka och att alternativa dansstilar, former och uttryck ska få ett större erkännande i kulturlivet och samhället.

Läs mer om nätverket och anmäl gärna ditt intresse att vara med redan nu:
dans.subkulturer.se