Samarbetspartners & stödgivare

Samarbetspartners och nätverk
SUB är som riksförbund med i olika nätverk och organisationer, där förbundet representerar subkulturernas intressen och där förbundet verkar för att tillvarata möjligheter och utveckla verksamheter.

 
Ax – Kulturorganisationer i samverkan

Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer som är aktiva inom amatör- och deltagarkultur. Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Som medlem i Ax har SUB möjlighet att påverka utvecklingen och förutsättningarna för amatörkultur, ett av flera viktiga områden för att förbättra förutsättningar för subkulturerna i landet.

Föreningen Norden
Föreningen Norden arbetar med mellanfolkliga relationer, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen grundades redan 1919 och är en politiskt och religiöst obunden organisation. SUB är samverkande medlem i Föreningen Norden, vilket ger möjligheter för SUB att utveckla internationella nätverk och relationer med mera.

_____________________________________
Stöd

SUB har stöd från Kulturrådet inom ramarna för Central Amatörkulturverksamhet,

SUB har även erhållit återstartsstöd via Kulturrådet efter pandemin.

SUB har även genomfört projekt med stöd från Arvsfonden.