Organisation

Vår organisation
SUB är en rikstäckande organisation som bildades 20 september 2014. Förbundet finns representerat via våra medlemmar och anslutna runtom i hela landet.

Medlemmar och anslutna
Medlemmar i förbundet är ideella kulturföreningar runtom i landet samt till förbundet anslutna grupper, artister, kreatörer, klubbar och festivaler i de alternativa subkulturgenrerna. Förbundet har sedan 2017 även anslutna rör som medlemmar.

Förbundsstämman
Förbundsstämman är det högst beslutande organet och hålls vartannat år. Där väljs den styrelse som ska företräda och representera förbundet.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen består av förtroendevalda personer och är verkställande mellan förbundstämmorna.

Förvaltning

SUB är en ideell organisation (förening) men beroende på ekonomiska förutsättningar har förbundet har olika anställda/arvoderade/externt anlitade med olika uppdrag, exempelvis att understödja förvaltning och leda olika satsningar och projekt. Förbundet har sitt säte i Umeå, dit förbundets post också dirigeras. SUB har även vid behov tillfälliga projektlokaler.

Regioner
SUB har i dagsläget fyra regioner som omfattar hela landet. Läs mer här.