Regioner

Som riksförbund är SUB också indelat i regioner, alla självständiga juridiska enheter, ideella föreningar till formen, som är del av förbundet. Regionerna arbetar för att öka synliggörandet för subkulturerna på ett regionalt plan och för att stärka förutsättningarna för samverkan mellan förbundets medlemsföreningar och anslutna.

Förbundet fick sin första region, SUB Väst, 2015. SUB Syd, SUB Öst och SUB Norr tillkom 2017.

SUB Norr
Regionstyrelsen

Ordförande:
Fredrik Fernlund

Ledamöter:
Sanna Rundblad
Lena Liw

SUB Väst
Regionstyrelsen

Ordförande:
Alexander Bohlin

Ledamöter:
Pontus Lindhé-Ohlsson
Maria Ahlgren

SUB Öst
Regionstyrelsen

Ordförande:
Bodo Endres

Ledamöter:
Madeleine Holmlund
Olof Ogland
Lina Eneberg

SUB Syd

Regionstyrelsen

Ordförande:
Angelika Holst

Ledamöter:
Steve Nilsson
Kjell-Åke Lundblad
Lis Holmberg