Kurser och utbildningar

Som förbund genomför SUB kontinuerligt utbildningar och kurser, såväl centralt som i samverkan med våra medlemmar och samarbetspartners. Utbudet bestäms i samråd med medlemmar och anslutna till förbundet, vilka kan komma med förslag.

Som medlem i SUB kan du ta del av detta utbud. Även icke medlemmar i SUB kan i vissa fall delta i förbundets kurs- och utbildningsverksamhet.

Exempel på utbildningar som bedrivits 2016 och 2017 är:
Producing with the audience med regissören Timo Vuorensola.
Musikindustrin och synliggörande
Teckenspråk för kulturarrangörer
Subkulturernas roll i samhället
Deklaration och ekonomi för liten förening
Dans, nybörjarkurs i ATS
Bildhantering för nybörjare
Grundläggande ljudteknik

SUBs olika medlemsföreningar har utöver förbundets centrala verksamheter även egna kurs- och utbildningsverksamheter.

För att få veta mer: kontakta oss.