Ansökan om medlemskap – ideella föreningar

För att er förening ska kunna ansöka om medlemskap i SUB krävs att föreningen:

 • är en ideell förening.
 • har säte och är verksamma i Sverige.
 • har minst 3 medlemmar (personer).
 • är aktiv, d.v.s. bedriver någon form av kulturverksamhet under året.
 • är demokratisk samt partipolitiskt och religiöst obunden.
 • har en subkulturell/alternativkulturell inriktning på delar av eller hela er verksamhet.
 • föreningen kan instämma i förbundets syften.

Alla som fyller förbundets kriterier är välkomna att bli medlemmar. Er ansökan om medlemskap kommer hanteras av förbundet och vi kommer återkoppla till er så snart vi kan med ett besked eller eventuella frågor.

Bekräftelse om ert medlemskap, beslutet om inval, tas av förbundsstyrelsen på uppdrag av förbundsstämman. För mer information om vad som gäller för att bli medlem, läs mer här.

Om ni fyller ovanstående krav kan ni söka medlemskap i SUB och då fyller ni i detta formulär med information som vi  behöver om er:

  Föreningens Namn, OBS: juridiskt namn, dvs det fulla namnet som föreningen heter i stadgarna

  Er förenings (officiella) e-post där ni kan nås, som ni kontrollerar löpande.

  Kontaktperson för föreningen (tex ordförande eller anställd)

  Kontakt-telefonnummer (endast för internt bruk för att kunna nå er för dialog)

  Föreningens Hemsida - (börja med http://)

  Föreningens Facebooksida (om ni har sådan) - (börja med http://)

  Eventuell annan relevant länk (till er förening eller exempelvis en festival ni producerar) - (börja med http://)

  Föreningens säte/ort (Plats där föreningen är skriven)

  Ert organisationsnummer

  Ert bankgiro (om ni har ett - annars lämna tomt)

  Kommun:

  Föreningens postadress

  Postnr:

  Ort:

  Startår (det år då er förening startades):

  Antal medlemmar i er förening:

  Antal kvinnor i er förening:

  Stadgar

  Stadgar saknasEgna stadgarSUBs standardstadgar, med justeringSUBs standardstadgar, utan justering

  Logotyp

  Logotyp finns, vi skickar den till er.Logotyp är enbart namnet i en speciell fontLogotyp saknas

  Om er förening redan är medlem i någon riksorganisation eller liknande, vänligen ange vilken/vilka:

  Beskriv kort er förening och er verksamhet:

  Eventuellt meddelande ni vill skicka med

  Jag som skickar in ansökan heter (för och efternamn)

  Jag har läst, förstått och godkänt samt har rätt att företräda föreningen och skicka in denna ansökan om medlemskap i SUB

  Vår förening ansöker härmed om medlemskap i ”SUB - Riksförbundet för Subkultur”. Vi är medvetna om att information om föreningen delges Riksorganisationen. Vi bekräftar att vi inte är medlemmar eller rapporterar verksamhet till annan riksorganisation i dagsläget utan att skriftlig information om så finns ifylld och bifogad i detta formulär.

  För att behandla er ansökan i nästa skede kommer vi behöva kopia på era stadgar samt gärna en kopia på senaste årets verksamhetsberättelse. Ha gärna dessa handlingar redo inför kontakt.

  (Om ni skicka in er ansökan om medlemskap och inte fått svar eller hört något från oss på en månad, vänligen använd det reguljära kontaktformuläret under sidan "Kontakt" för att skriva till oss igen, då troligen i så fall något gått fel. )

  Tack för att ni vill vara med i SUB! Vi ser fram mot att läsa er ansökan.