Projekt Nexus

Kort om Nexusprojektet

Projekt Nexus var ett Arvsfondsprojekt som har utvecklat en ny samverkansmodell med syftet att möjliggöra för fler att engagera sig i kultur- och föreningslivet.

Här kan ni ta del av handboken och läs mer om Nexusmodellen – Samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet.

Mer om projektet
Projektet riktade sig särskilt till unga under 26 år samt personer med funktionsvariationer i alla åldrar. Projektet drevs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.  Arvsfonden har finansierat Nexus under projekttiden 2019-2022.

Nexus drevs som projekt över hela landet och hade lokaler med medarbetare i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. Under projektets tre år har exempelvis Knytpodden, rapporten Kulturlivets fortlevnad och inte minst guideboken om nexusmodellen skapats och tillgängliggjorts.

Du kan läsa mer om Projekt Nexus här.
nexus.rum.se