Om medlemskap


På denna sida kan du läsa mer vilka som kan bli medlemmar, hur man blir medlem och vad som krävs.

Medlemmar i SUB
SUB har till förbundet medlemmar och andra anslutna, samt rör.

Medlemmar i SUB är ideella föreningar. Medlemsföreningarna har också rösträtt på förbundsstämman.

Medlemsföreningar är de föreningar som delar och verkar i enlighet med förbundets målsättningar och uppfyller stadgade krav. Medlemsföreningar är ideella föreningar med minst 3 medlemmar som är fysiska personer och som är öppen för alla som söker medlemskap och stöder förbundets målsättning.

Medlemskap gäller tills vidare så länge föreningen är aktiv. Eventuellt utträde ur SUB begärs skriftligen av medlem.

Även om ni inte har en förening kan ni vara med i SUB. Övriga anslutna till förbundet är bland annat klubbar, festivaler, konstnärer, artister och andra kreatörsgrupper och verksamma inom subkultur. Läs mer om anslutna här.

Vilken verksamhet ska man ha?
Det kan vara väldigt varierande. Vanligt förekommande är föreningar som antingen är ”arrangerande” (klubb, konsert, festival etc) eller ”producerande” (konst, teatergrupp, musikgrupper osv) eller både och, men vi har också föreningar som är nätverkande och förutsättningsskapande. Helt enkelt behöver föreningen ha någon slags inriktning och kulturell verksamhet inom subkultur.

Medlemsavgift i förbundet:
Medlemsavgiften är beslutad till 0 kr. Förbundet tar inte ut en medlemsavgift direkt från föreningarna då SUB anser att demokrati inte ska vara en fråga om pengar. Om ni i er förening tar ut en medlemsavgift från era medlemmar eller inte är upp till er.

Ansök om att bli medlem
För att vi ska kunna behandla er önskan om att bli medlem i SUB måste vi få in lite information om er förening. Gå till denna sida för att skicka in en intresseanmälan. Läs mer på sidan om hur det går till.
subkulturer.se/ansokan-om-medlemskap/

Om föreningen inte är aktiv?
Föreningen kan också vara ”passiv” medlem i förbundet. En förening måste inte ha massor med verksamhet för att vara med i SUB, det går bra att ha en förening som har ”paus” eller en förening som just startat och vill utveckla verksamhet. Det är minst lika viktigt att vi synliggör föreningar som inte har så mycket verksamhet eftersom kanske är det där som stöd behövs allra mest! Föreningar som är passiva är dock inte att räkna som röstberättigade eller bidragsgrundande i sådana sammanhang där det räknas.