Rör

”Rör” är vad SUB kallar självstyrande strukturer som är förbund eller är av förbundsliknande karaktär som är anslutna till förbundet som i sin tur har olika ideella föreningar som medlemmar.

Rörens föreningsmedlemmar har rösträtt inom röret. Föreningar inom rören är i övrig bemärkelse förenliga med medlemsföreningar i SUB och behandlas likalydande med övriga medlemsföreningar.

Rör infördes på förbundsstämman 2017. Mer information kommer tillkomma om förbundets rör.