Om Sub

SUB – Riksförbundet För Subkultur (SUB) är en rikstäckande kulturorganisation som finns över hela landet.

Syfte
Vårt syfte är att lyfta fram och främja de konst och kulturformer som våra medlemmar företräder. Vi vill verka för att intresset och kunskaper ökar om subkulturer i allmänhet och våra områden i synnerhet.

Ur förbundets stadgar (191110):

  • SUB ska:
   • främja kontakter, kunskap och erfarenhetsutbyte.
   • främja kulturutbyte och utveckling av medlemmarnas kulturformer och verksamheter.
   • verka för medlemmarnas intressen, såväl allmänt som kulturpolitiskt.
   • verka för medlemmarnas intressen på riksnivå och företräda medlemmarnas intressen i regionala och nationella sammanhang. Förbundet kan även understödja medlemmar och anslutna på lokal nivå, där medlemmarna så önskar.
   • lyfta medlemmarnas kultur.
   • verka för att sprida och öka kunskap om subkulturer.
   • verka mot alterofobi, mot diskriminering och hatbrott gentemot subkulturer.
   • där så är möjligt samordna gemensamma intressen och initiativ mellan medlemmarna.

Medlemmar
Medlemmar i SUB är ideella föreningar.

Det finns också möjlighet för enskilda utövare, grupper/artister/konstnärer/m.fl. och även företag att kunna ansluta sig till förbundet (anslutna innehar ej rösträtt i förbundet).

Förbundet har också rör som medlemmar, vilket är sammanslutningar av föreningar av  förbundsliknande karaktär