RTSI – En kunskapsfråga


“RTSI – En kunskapsfråga?” är ett projekt som drivs av SUB – Riksförbundet För Subkultur. Projektet har beviljats stöd från Arvsfonden och kommer pågå 2017-2020. Projektet syftar till att öka kunskapen om det utanförskap och den diskriminering som drabbar subkulturerna i samhället och motverka alterofobi.

Projektet när en dröm om att alternativa kulturer ska ha rättvis behandling i samhället och slippa utsättas för fördomar, diskriminering och hatbrott. Projektet har en vision om att ändra hatbrottslagstiftningen så att den inkluderar kulturell identitet och uttryck.

Projektet kommer under projekttiden bland annat att arbeta med att kartlägga information om hur personer med subkulturell identitet utsätts för diskriminering, samt publicera en bok på ämnet. Projektet innefattar ett flerårigt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare. Utöver det kommer projektet även att arbeta med att ta fram pedagogiska material som kan användas för att nå ut i förebyggande syfte bland annat i skolor.

Läs mer: www.rtsi.se

Deltagare:
Projektet utgår från unga (definieras av Arvsfonden som upp till 26 år) samt personer med funktionsvariationer som kan vara deltagare i projektet, vilka kommer vara med och forma resan mot målet. Projektet är öppet för de inom målgruppen som definierar sig som subkulturella och som vill arbeta med frågan. Upptagningsområde är hela landet. Känner du att du skulle passa in som deltagare? Kolla in hemsidan för mer info.