RTSI – En kunskapsfråga


”RTSI – En kunskapsfråga?” är ett projekt som drevs av SUB – Riksförbundet För Subkultur. Projektet beviljades stöd från Arvsfonden och pågick 2017-2021. Projektet syftar till att öka kunskapen om det utanförskap och den diskriminering som drabbar subkulturerna i samhället och motverka alterofobi.

Projektet när en dröm om att alternativa kulturer ska ha rättvis behandling i samhället och slippa utsättas för fördomar, diskriminering och hatbrott. Projektet har en vision om att ändra hatbrottslagstiftningen så att den inkluderar kulturell identitet och uttryck.

Projektet har under projekttiden bland annat att arbetat med att kartlägga information om hur personer med subkulturell identitet utsätts för diskriminering, samt tagit fram en tidning och en bok om ämnet. Projektet innefattar ett flerårigt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare. Utöver det har projektet även arbetat med att ta fram pedagogiska material som kan användas för att nå ut i förebyggande syfte bland annat i skolor.

Läs mer: www.rtsi.se