Anslutning Kreatörer

Innan ni fyller i anslutningsformuläret nedan, var vänlig läs igenom
https://subkulturer.se/kreatorer/

Fyll i er anmälan nedan:

  Kreatörens Namn (ert artistnamn, gruppens namn, o.s.v., alltså det namn som ni använder i egenskap av kreatör)

  Genre/inriktning (försök att göra den relevant)

  Er (officiella) e-post där ni kan nås, som ni kontrollerar löpande.

  Kontaktperson för Kreatören

  Kontakt-telefonnummer (frivillig uppgift, endast för internt bruk för att kunna nå er för dialog)

  Er Hemsida - (börja med http://)

  Er Facebooksida (om ni har sådan) - (börja med http://)

  Eventuell annan relevant länk (exempelvis youtubekanal)- (börja med http://)

  Ort (Där ni är verksamma, har er bas/säte/adress)

  Startår (det år då er verksamhet startades):

  Antal (aktiva) medlemmar i (antal individer i er kreatörsgrupp, om solokreatör - ange 1)

  Varav antal 18 år och över

  Varav antal kvinnor (juridiskt kön - då vi behöver det för statistik)

  Kort presentation (försök skriva den så allmän och tidlös som möjligt)

  Eventuellt meddelande ni vill skicka med

  Jag som skickar in ansökan heter (för och efternamn)

  Jag har läst, förstått och godkänt samt har rätt att företräda kreatören och skicka in denna anhållan om anslutning till SUB

  I egenskap av kreatör anhåller vi härmed om att få bli anslutna till ”SUB - Riksförbundet för Subkultur”. Vi är medvetna om att information om oss delges och behandlas av Riksorganisationen.

  Jag/vi är i dag inte medlemmar som kreatör/grupp i en förening. Tipsa oss gärna om en förening i vår närhet där vi kan gå med.

  Ja tack

  För att behandla er anhållan i nästa skede kommer vi behöva en bild och/eller logotyp på er. Ha gärna detta redo inför återkopplingen.

  (Om ni skicka in er ansökan om anslutning och inte fått svar eller hört något från oss på två månader, vänligen använd det reguljära kontaktformuläret under sidan "Kontakt" för att skriva till oss igen, då troligen i så fall något gått fel. )

  Tack för att ni vill vara med i SUB!