Sub Showcase

Sub Showcase har som mål att lyfta fram alternativa subkulturella uttryck och utgöra en plattform för artister och aktörer – allt på subkulturella arrangörers villkor. Sub Showcase är summan av en mängd olika arrangemang som presenteras av arrangörer runtom i hela landet med den röda tråden att alla brinner för alternativa subkulturer. Programmet visar smakprov på den fantastiska mångfald som ryms inom de alternativa subkulturerna som presenteras av olika arrangörer från norr till syd! Det är av, med, för och om alternativa subkulturer.

Sub Showcase är en mötesplats för alternativa subkulturer men som namnet antyder också en scen för nya möten, möten med ny publik och för de som är nyfikna på normbrytande och nyskapande kultur. Vi låser oss inte i en box av normer, genrer eller kulturformer. Sub Showcase rymmer det som förnyar, utmanar och kanske även provocerar, men också det som värnar om subkulturarv, som blickar tillbaka eller det som med glimten i ögat lockar till ett leende. Det kan vara intensivt, tungt, svårt, tänkvärt eller rentav meditativt.

2021 var premiäråret, vilket var mycket uppskattat. På grund av pandemin livesändes många av evenemangen detta år. Sub Showcase återkom under hösten 2022 och detta år bestod Sub Showcase av ett samlat program som publicerades online med bidrag från olika arrangörer i hela landet. Evenemanget fortsatte i samma linje 2023.

Förhoppningen är att evenemanget ska vara av en återkommande art och kunna växa och utvecklas successivt.

Läs mer på: showcase.subkulturer.se
Se eventen på: youtube.com/subshowcase