Tillgänglighet


Bild: Projektet Arrangörer Utan Hinder arbetar med tillgänglighet ur arrangörs-perspektiv. På bilden ett mer tillgängligt scendike.

SUB arbetar löpande med frågor om tillgänglighet och på ett brett plan. Vi har ett normkritiskt perspektiv och vi ser att för subkulturerna är tillgänglighet en fråga som berör många.

Förbundets centrala arrangemang väljer tillgängliga lokaler utifrån behoven och vi arbetar för att alltid göra vårt bästa att tillmötesgå särskilda behov inom våra resursramar.

* Vi hjälper och stöttar våra anslutna och föreningar med rådgivning och olika insatser.
* Vi tar del av och arbetar efter Kulturrådets riktlinjer.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Projekt

Som förbund arbetar vi ofta med olika utvecklingsprojekt inom tillgänglighetsområdet.

Exempelvis är en av de parter som arbetade med projektet Arrangörer Utan Hinder med att belysa tillgänglighetsproblematiken utifrån ett arrangörsperspektiv. Vi har även tagit del av erfarenheter från projektet Välja Vinkel som arbetade med tillgänglighet inom kultur och media.