SubKon – mötesplats för alternativa subkulturer

SubKon har som syfte att vara en mötesplats för arrangörer, utövare och engagerade inom alternativa subkulturer och utgöra ett forum för fortbildning, utbildning och utveckling. De alternativa subkulturerna har länge saknat rikstäckande infrastrukturer för samverkan. Med SubKon vill vi bygga upp nätverk för att främja de alternativa subkulturernas utveckling. Bakom satsningen står SUB – Riksförbundet För Subkultur, som verkar för att värna och främja subkulturerna, stärka infrastrukturer och motverka alterofobi.

2022 är premiär och förhoppningen är att eventet ska vara av en återkommande art och kunna växa succesivt.

Läs mer om SubKon här.