Rapporter och skrivelser

Nedan finns länkar till olika rapporter och skrivelser där SUB som förbund står som avsändare, antingen direkt, i samverkan med andra eller indirekt i egenskap av medlem i en paraplyorganisation.

2024-04-17: Skrivelse till Kulturutskottet
Skrivelsen är ställd från MAIS och Ax (där SUB är en av medlemsorganisationerna)

2024-04-05: Rapport: Utlåsningseffekten – del 1 Stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid Av Kontaktnätet i samarbete med SUB.

2024-04-02: Remissvar: SUB ger remissvar till Kultursamhället (utredningen om kultursamverkansmodellen, modellen för statens stöd till landets regioner inom kulturområdet)

2024-03-17 Debattinlägg angående Riksrevisionens utlådande om Arvsfonden, av MAIS och Ax (där SUB är en av medlemsorganisationerna)

2023-10-24: Rapport: Hate crime experiences of those from alternative subcultures: Results from a survey conducted by the Sophie Lancaster Foundation (pressrelease i samarbete med SUB/RTSI)

2022-02-28: Öppet brev till Region Stockholm (angående regionala stöd till kulturlivet)

2021: Rapport: Kulturlivets fortlevnad – En studie om finansiella möjligheter och regionala förutsättningar (Projekt Nexus släppte rapporten som analyserar skillnader mellan landets kulturplanerna i flera av landets regioner. SUB var ett av fyra samverkande riksförbund i Projekt Nexus.)

2021: Bok: Nexusmodellen – Samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet (Projekt Nexus -.en metodbok om samarbete och samverkan) (SUB var ett av fyra samverkande riksförbund i Projekt Nexus.)

2020-03-17. Debattartikel kring politikens åtgärder i corona-krisens inledande skede.
SUB var en av författarna till detta debattinlägg.

2019: Magasin: Rights – Magasin från RTSI om rätten till subkulturell identitet (RTSI)

2015:  Bok: Våra Berättelser – om rätten till sin identitet (RTSI)