Vad är subkultur?


Uppslag från SJs tidning Kupé.

 

SUB verkar för att lyfta fram och främja subkulturer i allmänhet. Vi är väldigt medvetna om att begreppet subkultur är komplext och rymmer olika definitioner. Vi har dock försökt att som utgångspunkt för förbundets inriktning avgränsa oss till att se till de samtida subkulturella rörelserna inom kulturlivet som ofta kallas just subkultur eller alternativkultur, alternativare, o.s.v.

SUB utgick i starten av förbundet – enkelt förklarat – från genrer inom kulturområdet som har sitt ursprung inom synth, goth, darkwave, wave, industri och viss metal, med närliggande områden, d.v.s. de genrer som ofta har en lite mörkare estetik (jämförbart med vad som ofta kallas Schwarze Scene i Tyskland) och som utvecklades ur det som var new romantic, synthpop, postpunk m.m. under senare delen av 70-talet och i synnerhet 80-talet.

Förbundet har sedan under åren utvecklats till att rymma en större bredd av verksamheter, uttryck, genrer och kulturformer där vi välkomnat in föreningar som sysslar med allt från steampunk till cosplay till tillgänglighetsfrågor, där medlemmarna själva definierar förbundets utveckling.

Däremot är vi noga med att betona att SUB tar fäste i subkulturerna som folkrörelser, som pannationella folkrörelser, där alla kulturformer finns inkluderade, inte bara musik. Således är dans, konst, foto, film, design o.s.v. viktiga delar av förbundet.

Vi har som främsta idé att inkludera och vi har inte funnit någon nödvändighet att dra en absolut gräns i definitionerna. Vi välkomnar också föreningar som har del av sin verksamhet som passar SUB då relevanta nätverk kan vara viktigt. Exempelvis om en kulturförening har en arrangörsgrupp som är aktiva inom genrer, kultur- och konstområden vi arbetar med så är man varmt välkomna att söka medlemskap. Läs mer om det under ”Bli medlem”.

Se även ”FAQ” (Vanliga frågor)