Om anslutna

SUB välkomnar er!
Förbundet välkomnar förutom ideella föreningar även andra anslutna. Är ni en ideell förening ska ni i stället läsa mer här.

Vad är anslutna?
Enkelt förklarat alla ni som på något sätt är verksamma inom subkulturområdet! Ni kan som individer, grupper och även i vissa fall som företag vara med i förbundet som anslutna.

Exempel på anslutna kan vara:

Varför anslutna?
En viktig del av att ansluta sig är att det möjliggör för SUB som förbund att kunna arbeta för att synliggöra alla som är verksamma inom subkulturerna, att visa att ni alla finns.

En annan viktig del är att vi då kan bjuda in till gemensamma initiativ, träffar, nätverk, utbildningar o.s.v.

Som anslutna kan ni också ta del av medlemstjänster och få stöd och hjälp från förbundet i er utveckling.

Tanken är att alla personer som har ett intresse av subkulturer ska stärkas genom att vara med i en gemenskap, en folkrörelse, där SUB utgör ett samlande initiativ. Varmt välkomna att vara med och förändra!

Vilken form kan anslutna ha?
Anslutna kan vara både juridiska och fysiska personer. Exempelvis kan enskilda grupper, konstnärer, band, en branschtidning eller en klubb som drivs av privatperson eller företag, bolag o.s.v. också anslutna sig till SUB.

Anslutna erhåller dock inte rösträtt i förbundet utan blir anslutna till förbundet. De anslutna kan delta i många av förbundets aktiviteter, dock inte ta del av alla förmåner (exempelvis stöd som endast får användas för ideella föreningar).

Välkomna till SUB och hjälp oss forma framtiden för subkulturerna.