Media

Om du/ni driver ett media (t.ex. tidning/webtidning/radionakal/blogg/pod) inom ett subkulturområde som ”SUB – Riksförbundet För Subkultur” omfattar (se även vad-ar-subkultur) så är ni varmt välkomna att ansluta er till riksförbundet. Vi finns till för att synliggöra er och skapa relevanta nätverk för er. SUB kämpar för att förbättra villkoren för subkulturerna, dess utövare, arrangörer och anhängare.

Media – hur man blir ansluten
Om ert media drivs som ideell förening kan ni ansluta er som föreningsmedlem i förbundet, läs mer här. Om det drivs som del av en förening och/eller som annan form (tex privatperson, företag) kan ni också bli anslutna till förbundet. Rösträtt i förbundet har dock endast ideella föreningar.

När er anhållan är godkänd blir ni en del av en SUB och anslutna till riksförbundet. Anslutningen gäller tillsvidare. Utträde begärs skriftligt. Som ansluten har ni möjlighet att ta del av förbundets aktiviteter.

SUB är en ideellt förbund och har inga kommersiella intressen i er verksamhet. I och med att ni är anslutna blir ni och er redaktion/era medarbetare del av SUB och kan också ta del av förbundets verksamhet.

Ni åtar er inget övrigt när ni ansluter er. Vi har inga årliga avgifter eller kostnader för anslutningen.

I och med ansökan om att ansluta er intygar ni att ni har full rätt att företräda ert media för att ingå i förbundet samt godkänner att förbundet har rätt att använda ert namn, information och tillhandahållna material (tex bild på er).

Om ni upphör med er verksamhet eller har andra betydande förändringar ska ni meddela förändringen till SUB. Förbundet har alltid rätt att inkludera historisk information.

Enklare kan det nog knappast bli. Bli del av gemenskapen redan i dag och skicka in er anhållan om att få bli anslutna. Välkomna!

Skicka in er anhållan om att ansluta er genom att klicka här.