Festivaler

Om du/ni driver en festival inom ett subkulturområde som ”SUB – Riksförbundet För Subkultur” omfattar (se även vad-ar-subkultur) så är ni varmt välkomna att ansluta er till riksförbundet. Vi finns till för att synliggöra er och skapa relevanta nätverk för er. SUB kämpar för att förbättra villkoren för subkulturerna, dess utövare, arrangörer och anhängare.

Festivaler – hur man blir ansluten
Om festivalen drivs som ideell förening kan ni ansluta er som föreningsmedlem i förbundet, läs mer här.

Om festivalen drivs som del av en förening och/eller som annan form (tex företag) kan ni också bli anslutna till förbundet. Rösträtt i förbundet har dock endast ideella föreningar.

När er anhållan är godkänd blir ni en del av en SUB och anslutna till riksförbundet. Anslutningen gäller tillsvidare. Utträde begärs skriftligt. Som ansluten har ni bland annat möjlighet att ta del av förbundets aktiviteter och medlemstjänster.

SUB är en ideellt förbund och har inga kommersiella intressen i er verksamhet. I och med att ni är anslutna blir era medlemmar och/eller medarbetare del av SUB och kan också ta del av förbundets verksamhet.

Ni åtar er inget övrigt när ni ansluter er. SUB har inga årliga avgifter eller kostnader för anslutningen.

I och med ansökan om att ansluta er intygar ni att ni har full rätt att företräda er festival för att ingå i förbundet samt godkänner att förbundet har rätt att använda ert namn, information och tillhandahållna material (tex bild på er).

Om ni upphör med er verksamhet eller har andra betydande förändringar ska ni meddela förändringen till SUB. Förbundet har alltid rätt att inkludera historisk information.

Enklare kan det nog knappast bli. Bli del av gemenskapen redan i dag och skicka in er anhållan om att få bli anslutna. Välkomna!