Helsinglight AAiR – ”Alternative Artist in Residence”

2018 beviljades projektmedel från Kulturbryggan till Helsinglight för att genomföra en stor satsning i natursköna Nordanstig i norra Hälsingland. Den gamla skolan i Vattlång har sedan dess renoverats upp till att bli en kreativ oas för subkulturella aktörer och konstnärer.

Projektet har resulterat i Helsinglight AAiR – ”Alternative Artist in Residence”, som är en unik, nyskapande och hälsofrämjande konstnärlig plattform för verksamma kulturutövare inom marginaliserade konstformer och subkulturella uttryck. Det är en kreativ arbetsplats där kulturellt verksamma ges möjligheter till att utveckla sitt kreatörsskap och i samarbete med Helsinglight AAiR anordna utställningar, workshops, konserter mm.

Helsinglight AAir arbetar för att främja konstnärlig förnyelse och för att finna nya vägar till kulturella uttryck och synergier genom att vara en brygga mellan subkulturella och traditionella uttryck. Det är en kreativ arbetsplats och konstnärlig plattform för kulturutövare, oavsett kulturell tillhörighet.

Helsinglight AAiR arbetar även för att motverka alterofobi och diskriminering av subkulturer och konstnärligt verksamma. Kreatören stöttas i utvecklandet av sitt konstnärskap via en plattform att verka från som är fri från förutfattade meningar och förtryck.

Som förbund är SUB samverkande part i projektet och bidrar med ett nätverk av kulturutövare samt verkar för att möjliggöra konstnärliga residenser och kunskaps- och kulturutbyten. Förbundet har även haft en roll som delaktig i utvecklingen av projektet.

Läs mer: Helsinglight