Arrangörer Utan Hinder


Edward Adolfsson, en av projektledarna i Arrangörer Utan Hinder.

Arvfondsprojektet Arrangörer Utan Hinder var ett treårigt projekt som genomfördes 2016 – 2019 av Kulturens i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg samt SUB – Riksförbundet för Subkultur.

”Arrangörer Utan Hinder” arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att kunna vara arrangörer, att kunna förverkliga sina visioner och idéer. Projektet startade i april 2016 och hade sitt säte i Göteborg. I samband med projektet växte Subkultfestivalen fram. Projektet avslutades i mars 2019.

Projektet har bland annat att skapat arrangemang och testat förutsättningarna för hur det funkar rent praktiskt att arrangera om man har en funktionsnedsättning, vilka utmaningar man stöter på under resan från idé till förverkligande. Projektet har under de tre projektåren även berättat om vad de kommit fram till i form av bland annat en bok, en film, en informationsturné och en utställning.