Historia


Det konstituerande mötet 2014. Foto: Ambjörn Thorhard

Den 20 september 2014 samlades 13 föreningar i Umeå för att bilda Sveriges riksförbund för subkultur, en kulturhistorisk milstolpe för landets subkulturaktörer. Detta var resultatet av en längre tids arbete med ett nätverk för subkulturer som belyst behovet av en samlad kulturpolitisk röst och en struktur som kan företräda aktörerna på riksnivå och generera mervärden för dess medlemmar och anslutna.

Förbundet bildades i samband med Uma Obscura-festivalen och i samverkan med RTSI-initiativet som verkar mot alterofobi, mot diskriminering av subkulturer för ökad kunskap om subkulturer.

Initiativet till ett nationellt nätverk för subkulturer togs redan 2012 av ett nätverk av föreningar som gemensamt diskuterade förutsättningarna för att skapa en riksorganisation för att företräda gemensamma intressen.

SUB växte snabbt som förbund. Redan 2015 hade förbundet växt med nya medlemsföreningar och till förbundet anslutna utövare. Under året tillkom även förbundets första region, SUB Väst. Vid förbundsstämman i Malmö valdes en mängd nya föreningar in och förbundet började ta plats på den kulturpolitiska arenan.

2016 fortsatte SUB att växa. Förbundet påbörjade satsningar på att stärka internationella nätverk och blev bland annat samverkande medlem i Föreningen Norden, som arbetar med mellanfolkliga relationer. SUB blev även medlemmar i Ax – kulturorganisationer i samverkan. Under året inledde SUB även en satsning på tillgänglighet inom arrangörslivet, där förbundet som partner till Kulturens beviljades projektet Arrangörer Utan Hinder.

2017 kom en milstolpe då SUB beviljades stöd från Kulturrådet inom ramarna för Centrala amatörkulturorganisationer, en blygsam summa men ett viktigt kulturpolitiskt erkännande för förbundet. SUB fick även stöd för Arvsfondsprojektet “RTSI – En kunskapsfråga?”. Under året deltog förbundet även i flertalet profilsatsningar inom RTSI-initiativet.

Det centrala kurs- och utbildningsområdet utvecklades under 2017. Vid förbundsstämman i Vattlång antog förbundet även en kulturpolitisk vision och öppnade för möjligheten för “rör” att ansluta sig till förbundet som medlemmar. Under perioden bildades även regioner SUB Syd, SUB Norr och SUB Öst.

Vid slutet av 2017 kunde förbundet konstatera att på tre år har förbundet över 30 medlemsföreningar med tillsammans tusentals medlemmar, samt över 100 anslutna.

2018 fortsatte SUB att växa med fler föreningar och anslutna runtom i landet. Under året beviljades också stöd från Kulturbryggan till Helsinglight för satsningen “Alternative Artists in Residence”, en unik, nyskapande och hälsofrämjande konstnärlig plattform för verksamma kulturutövare inom marginaliserade konstformer och subkulturella uttryck, där förbundet är samverkanspartner.

2019 genomförde SUB en satsning på gästarrangörskap, ett utvecklingsarbete för att stärka arrangörer inom scenen. I november hölls förbundsstämma i Sandviken i samband med Alternativfesten. Under året släppte även RTSI tidningen “Rights!” och genomförde ett omfattande påverkansarbete för att motverka alterofobi.

mer tillkommer…