Historia

Den 20 september 2014 samlades 13 föreningar i Umeå för att bilda Sveriges riksförbund för subkultur, en kulturhistorisk milstolpe för landets subkulturaktörer. Detta var resultatet av en längre tids arbete med ett nätverk för subkulturer som belyst behovet av en samlad kulturpolitisk röst och en struktur som kan företräda aktörerna på riksnivå, arbeta med viktiga utvecklingsområden och generera mervärden för dess medlemmar och anslutna.

Initiativet till ett nationellt nätverk för subkulturer togs redan 2012 av ett nätverk av föreningar som gemensamt diskuterade förutsättningarna för att skapa en riksorganisation för att företräda gemensamma intressen.

Själva förbundet konstituerades på ett möte som skedde i samband med Uma Obscura-festivalen och i samverkan med RTSI-initiativet som verkar mot alterofobi, mot diskriminering av subkulturer för ökad kunskap om subkulturer.

SUB växte snabbt som förbund. Redan 2015 hade förbundet växt med nya medlemsföreningar och till förbundet anslutna utövare. Under året tillkom även förbundets första region, SUB Väst. Vid förbundsstämman i Malmö valdes en mängd nya föreningar in och förbundet började ta plats på den kulturpolitiska arenan.

2016 fortsatte SUB att växa. Förbundet påbörjade satsningar på att stärka internationella nätverk och blev bland annat samverkande medlem i Föreningen Norden, som arbetar med mellanfolkliga relationer. SUB blev även medlemmar i Ax – kulturorganisationer i samverkan. Under året inledde SUB även en satsning på tillgänglighet inom arrangörslivet, som samverkanspart och medskapande för projektet Arrangörer Utan Hinder.

2017 beviljades SUB för första gången stöd från Kulturrådet inom ramarna för Centrala amatörkulturorganisationer, en blygsam summa men i sig ett viktigt kulturpolitiskt erkännande för förbundet. SUB fick även stöd för Arvsfondsprojektet ”RTSI – En kunskapsfråga?”. Under året deltog förbundet även i flertalet profilsatsningar inom RTSI-initiativet.

Det centrala kurs- och utbildningsområdet utvecklades under 2017. Vid förbundsstämman i Vattlång antog förbundet även en kulturpolitisk vision och öppnade för möjligheten för ”rör” att ansluta sig till förbundet som medlemmar. Under perioden bildades även regioner SUB Syd, SUB Norr och SUB Öst. Vid slutet av 2017 kunde förbundet konstatera att på tre år hade förbundet fått över 30 medlemsföreningar med tillsammans tusentals medlemmar, samt över 100 anslutna.

2018 fortsatte SUB att växa med fler föreningar och anslutna runtom i landet. Under året beviljades också stöd från Kulturbryggan till Helsinglight för satsningen ”Alternative Artists in Residence”, en unik, nyskapande och hälsofrämjande konstnärlig plattform för verksamma kulturutövare inom marginaliserade konstformer och subkulturella uttryck, där förbundet är samverkanspartner.

2019 genomförde SUB en satsning på gästarrangörskap, ett utvecklingsarbete för att stärka arrangörer inom scenen. I november hölls förbundsstämma i Sandviken i samband med Alternativfesten. Under året släppte även RTSI tidningen ”Rights!” och genomförde ett omfattande påverkansarbete för att motverka alterofobi. SUB ingick även i samarbetet kring Projekt Nexus med flera andra förbund.

På grund av bristande kulturpolitiskt erkännande hade förbundet också många utmaningar under året då offentliga stöd för att möta behov av såväl infrastruktur som tillväxt i det närmsta var obefintliga då förbundet möttes av kontinuerliga avslag.

2020 var året då pandemin drabbade världen. Precis som stora delar av kulturlivet drabbades även SUB som förbund och de alternativa subkulturerna i allmänhet hårt av de konsekvenser som pandemin medförde i form av bland annat restriktioner. Många av förbundets och dess medlemmars verksamheter fick detta år skjutas upp, ställas in eller ställas om. Tyvärr var det även verksamheter som drabbades så hårt av konsekvenserna att de till och med fick lägga ned. SUB arbetade under året för att stötta och stärka infrastrukturerna och gjorde allt för att höja rösten om behov av krisstöd även till de subkulturella fälten.

Under 2020 arbetade SUB även vidare med projekt Nexus och RTSI. I slutet av året nåddes förbundet av statligt krisstöd och tack vare detta kunde förbundet överleva och även göra viktiga insatser under pandemin, exempelvis digitala lösningar. Under 2020 och vidare under 2021 växte Nätverket för utveckling av subkulturell dans fram och genomförde bland annat flera workshops och seminarier med fokus på just dansområdet.

Under 2021 fortsatte pandemin. SUB genomförde under våren en satsning på evenemang online genom konceptet Sub Showcase, där förbundets medlemmar tillsammans formade ett program med inslag från olika arrangörer runtom i landet. SUB genomförde en mängd satsningar på digitala lösningar och ställde om verksamheten under pandemin. Arbetet med RTSI-initiativet och Projekt Nexus fortsatte och under året genomfördes även en mängd seminarier, föreläsningar och utbildngar. SUB deltog även under Folk & Kultur i seminarier, samt var ett av de förbund som stod bakom rapporten om Kulturlivets fortlevnad. SUB höll under hösten förbundsstämma i Linköping.

2022 var året då pandemirestriktionerna slutligen lättade upp och den så kallade återstarten för kulturlivet kunde påbörjas. SUB kunde med återstartsstöd genomföra ett flertal viktiga satsningar under året, bland annat en serie dansworkshops med dansnätverket samt den första träffen för arrangörsnätverket SubKon. En andra upplaga av Sub Showcase genomfördes också där många av arrangörsföreningarna i förbundet samverkade kring ett gemensamt program där evenemang sändes eller eftersändes online.

2023 började med att SUB arrangerade ett panelsamtal på Folk och Kultur som handlade om subkulturernas rätt till inkludering i kulturpolitiken. Under året fortsatte arbetet med återstarten och en ny upplaga av SubKon genomfördes under våren. Parallellt med detta koordinerade förbundet en nationell turné med några av landets främsta musiker inom futurepop/EBM området: Covenant. Detta visade på såväl behov som förmåga att samverka när det fanns medel till turnéstrukturer. Under hösten genomfördes SUBs förbundsstämma som hölls i Sandviken i samband med Alternativfesten. 2023 var ett år där kulturlivet i stort drabbades av nedskärningar från politiken och som ofta drabbas utsatta och marginaliserade delar i kulturlivet som subkulturer också hårt.

mer information tillkommer löpande…