Styrelsen

Förbundsstyrelsen i SUB är vald av förbundsstämman den 11 november 2023 och verkar fram till nästa förbundsstämma som går av stapeln 2025.

Styrelsens förtroendevalda:

Ordförande:
Andreas Wandegren (Ängelholm)

Ledamöter:
Daniel Larsson (Göteborg)
Ellinor Roxengren (Stockholm)
Madeleine Holmlund (Östhammar)
Pontus Lindhé Ohlsson (Göteborg)
Ylva Grefberg (Linköping)

Suppleanter:

Lena Liw (Sandviken)
Steve Nilsson (Malmö)
Helena Sandberg (Jönköping)
Jenny Sidenvall (Karlskoga)

Revisorer:
Bodo Endres (Linköping)
Revisorsuppleant:
Robin Lilja (Umeå)

Valberedning:
Johann Strauss (Göteborg)
Alexander Bohlin (Göteborg)
Ola Ågren (Umeå)