Styrelsen

Förbundsstyrelsen samlade i Linköping vid stämman 2021. Frånvarande på bild: Petra Stoor och Steve Nilsson.

Förbundsstyrelsen i SUB är vald av förbundsstämman den 23 oktober 2021 och verkar fram till nästa förbundsstämma som går av stapeln 2023.

Styrelsens förtroendevalda:

Ordförande:
Andreas Wandegren (Ängelholm)

Ledamöter:
Coralynn Remning (Göteborg)
Daniel Larsson (Göteborg)
Madeleine Holmlund (Östhammar)
Petra Stoor (Vattlång)
Pontus Lindhé Ohlsson (Göteborg)

Suppleanter:
Ellinor Roxengren (Stockholm)
Linn Beermann (Göteborg)
Lena Liw (Sandviken)
Steve Nilsson (Malmö)
Ylva Grefberg (Linköping)

Revisorer:
Bodo Endres (Linköping)
Revisorsuppleant:
Kjell-Åke Lundblad (Malmö)

Valberedning:
Johann Strauss (Göteborg)
Alexander Bohlin (Göteborg)
Ola Ågren (Umeå)