Styrelsen

Förbundsstyrelsen i SUB är vald av förbundsstämman den 11 november 2019 och verkar fram till nästa förbundsstämma som går av stapeln 2021.

Styrelsen:
Ordförande: Andreas Wandegren (Ängelholm)
Vice ordförande: Petra Stoor (Jättendal)

Ledamöter:
Daniel Larsson (Göteborg)
Bodo Endres (Nuclear Nation, Linköping)
Linn Beermann (Göteborg)
Coralynn Remning (Göteborg)

Suppleanter:
Madeleine Holmlund (KF Roslagskretsen, Östhammar)
Steve Nilsson (Malmö)

Revisorer:
Jonas Aspling (Östersund)
Revisorsuppleant:
Kjell-Åke Lundblad (Malmö)

Valberedning:
Lena Lif (Sandviken)
Johann Strauss (Göteborg)
Olof Ogland (Stockholm)