För medlemmar

Vad kan förbundet göra för er?
Som förbund arbetar på många olika sätt för att stötta och stärka förbundets medlemmar och anslutna. SUB verkar också övergripande för att förbättra förutsättningarna för subkulturer i allmänhet.

Som medlemmar och anslutna i SUB är ni med i ett riksomfattande nätverk för subkulturer och tack vare att ni är med kan vi tillsammans i förbundet arbeta för att synliggöra subkulturerna och förbättra förutsättningarna. Förbundet har tack vare er kraft att agera för förändring och förbättring. Det finns inte ”vi och ni” utan vi är förbundet, tillsammans.

Som medlem och ansluten till SUB kan ni ta del av förbundets olika möjligheter, exempelvis central kurs- och utbildningsverksamhet, vara med på förbundsstämman och andra gemensamma sammankomster, samt mycket, mycket mer. Vi arbetar på att skapa fler, tydligare och bättre strukturer för att berätta om allt SUB är och kan vara.

Medlemsförmåner och medlemstjänster

SUB erbjuder i dag ett flertal olika medlemstjänster och medlemsförmåner som förbundets medlemmar och anslutna kan ta del av. Dessa är löpande över året. och fler ska det bli!

  • Kunskap och råd kring bidrag, verksamhet och ekonomi.
  • Kunskap och råd kring föreningar och föreningsarbete.
  • Möjlighet till hjälp med ekonomiredovisning, deklaration m.m.
  • Möjlighet till en egen email (gäller endast medlemsföreningar).
  • Möjlighet till en egen hemsida (gäller endast medlemsföreningar)
  • Hjälp och stöd att söka bidrag för er förening, för er idé eller verksamhet. SUB har många kunniga inom området i förbundet som beroende på tid kanske kan hjälpa er.

Kontakta gärna förbundet om du vill ta del av någon av dessa medlemsförmåner och medlemstjänster eller om du har andra behov, så kanske kansliet kan hjälpa dig/er! Vi svarar så fort vi kan, men beroende på arbetsbelastning kan ibland det dröja någon vecka eller två.

FAQ

Vad är skillnaden på medlemsförmåner och medlemstjänster?
En medlemsförmån kan alla medlemmar (och ibland även anslutna) ta del av och det är något som är lika för alla och ofta kostnadsfritt. En medlemsförmån är exempelvis att förbundet tillhandahåller möjligheten för medlemsföreningar att få en egen email-adress.

En medlemstjänst är något som medlemmar och anslutna kan välja att erhålla från förbundet. För vissa av dessa betalar medlemmarna en processbaserad medlemsavgift. Det är inte så krångligt som det låter. Det betyder enkelt förklarat att om medlemmen nyttjar en service från förbundet kan det beroende på tjänstens omfattning finnas en kostnad. Vissa medlemstjänster kan vara kostnadsfria.

Med hjälp av medlemstjänster kan SUB understödja föreningar på ett sätt som blir anpassat från fall till fall beroende på medlemmens behov av stöd och hjälp. Vissa kanske behöver administrativt understöd medan andra kan behöva exempelvis projektrådgivning eller utbildningar. Ett tydligt exempel på en medlemstjänst är bokföring.

SUB strävar efter att det ska vara rättvist. Om en medlem nyttjar förbundets tjänster och resurser ska medlemmen också bidra till förbundet. Därav processbaserad medlemsavgift.

Ger SUB ut bidrag till föreningar och andra?
Svar: Ja och nej.

Som förbund har SUB som ideologi att förbundet inte är eller ska ses som en bidragsinstans. Som förbund är vår roll att hjälpa er att få bidrag från omvärlden, från bidragsgivare, myndigheter, fonder et.c. Vi vill tro att våra medlemmar är med i förbundet för att vara med i en gemenskap, arbeta tillsammans och lyfta gemensamma frågor. Därför är SUB format för att stötta och stärka våra medlemmar i första hand och inte för att dela ut bidrag.

Som förbund kan SUB förmedla vissa bidrag, sådana bidrag där förbundet för att bidraget ska vara möjligt att erhållas kräver att förbundet är den parten.

SUB kan som förbund stå sökande för bidrag för eller tillsammans med medlemmar, anslutna och samarbetspartners, där så är lämpligt, exempelvis för projekt av riksomfattande eller större karaktär.

SUB kan också hjälpa er i processen med att söka bidrag. Vi har i förbundet många kunniga som kanske kan vara behjälpliga.