Krisstöd till föreningar på upp till 100 000 kr!

Samarbetsorganisationen Ideell kulturallians utlyser ett krisstöd i satsningen ”Kulturens kapillärer”. Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt och ni kan söka upp till 100 000 kr i projektstöd för verksamheter som planeras 2021. Stödet går att söka fram till och med 7 april och därefter beslutas om vilka som får stödet.

De som kan söka behöver vara anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. De föreningar som är anslutna till Kontaktnätet är behöriga att söka, i och med att SUB är medlem i samverkansorganisation Ax – kulturorganisationer i samverkan.

Läs mer om stödet här: https://www.ideellkultur.com/kris2021

Glöm inte heller att söka krisstödet för särskilda behov från Kulturrådet.