Ny rapport om stöden till landets riksorganisationer visar på alarmerande brister i stödgivningen!

Nu släpps rapporten ”Utlåsningseffekten – del 1 – Stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid”. Rapporten är producerad av Kontaktnätet och SUB tillsammans och precis som namnet antyder så handlar den om hur de stöden på nationell nivå till riksorganisationer, exempelvis SUB, har sett ut över många år. Rapporten visar bland annat att det är väldigt svårt för ett nytt riksförbund att överhuvudtaget få stöd, samtidigt som stöden till riksorganisationer som fått stöd över längre tid urholkas. SUB har länge haft en bild av att det inte finns en fungerande kulturpolitisk strategi för att stärka de infrastrukturerna inom det fria och ideellt organiserade kulturlivet och denna rapport förstärker denna bild avsevärt. Ladda ner och läs rapporten i sin helhet här.

 

SUB lämnar remissvar på kultursamverkansutredningen

SUB har lämnat ett remissvar på betänkandet från den statliga utredningen om kultursamverkansmodellen, det vill säga den modell som i grunden påverkar hur statsbidragen fördelas till kulturlivet via landets regioner. Vi finner betydande brister i betänkandet, mot bakgrund av utredningens syften. Betänkandet saknar åtgärder för att inkludera det fria och ideellt organiserade kulturlivets infrastrukturer i kultursamverkansmodellen, särskilt de infrastrukturer som företräder marginaliserade kulturrörelser. Läs hela SUBs remissvar här eller på regeringens hemsida.

SUB firar 10 år!

2014 skrevs svensk kulturhistoria. Då bildades SUB – Riksförbundet För Subkultur, vilket vad vi vet är inte bara Sveriges utan världens första riksorganisation som i en demokratisk struktur samlar de alternativa subkulturerna. Nu fyller SUB 10 år och detta kommer vi uppmärksamma under 2024. Här kommer några ord om detta från SUB:s förbundsordförande:

”I år firar vi SUB:s tioårsjubileum. Tänk att det redan gått tio år sedan vi satt i Folkets hus i Umeå och höll vårt allra första årsmöte! Under de tio år som gått har förbundet haft såväl framgångar som motgångar och det är framför allt framgångarna som jag ser tillbaka på. Vi har gått från att vara en mycket liten, i det närmsta perifer organisation, till att bli en aktör som tas på stort allvar av beslutsfattare, politiker och resten av kulturlivet. Inte för att vi är en av de största kulturorganisationerna i Sverige men för att vi är en av de mest engagerade och hårdast arbetande.

Med det sagt så har vi verkligen vuxit även storleksmässigt under åren som gått, något som givetvis beror just på vårt arbete och engagemang för subkulturerna i Sverige. Vi har gått från en handfull medlemsföreningar till att vara det självklara riksförbundet för föreningar, utövare och andra aktörer inom det subkulturella fältet.

När jag rör mig på våra scener idag så får jag inte längre frågan ”Vad är SUB och varför ska vi vara med?”, utan får snarare höra ”Vad bra att jag träffade dig! Hur ska vi göra för att gå med i förbundet?” Jag märker också att jag alltmer sällan behöver förklara för beslutsfattare, politiker och andra aktörer i kulturlivet vad SUB är för något. Vi har gjort ett avtryck! Vi har också blivit en part som man vänder sig till när man till exempel vill lägga ut en statlig utredning om kultur på remiss, när man från myndighetshåll vill ha synpunkter från och diskussion med kulturlivet eller när andra kulturorganisationer vill samarbeta på olika sätt.

Kanske borde vi bara luta oss tillbaka och vara nöjda nu då? Absolut inte! Subkulturerna har fortfarande inte det kulturpolitiska erkännande som vi anser borde vara självklart, vi blir efter tio års verksamhet fortfarande mycket styvmoderligt behandlade av Kulturrådet och andra myndigheter. Våra medlemsföreningar upplever samma sak hos kommunala och regionala kulturförvaltningar och sammantaget tycks våra uttryck fortfarande inte ha samma värde som mer traditionell och etablerad kultur.

Min bestämda uppfattning är att all kultur har samma värde, oavsett om den utövas av jazzkatter eller av gothare och förbundet kommer oförtrutet att fortsätta kämpa för det. Häng med oss i tio år till!

Andreas Wandegren, förbundsordförande   

Kalendarium 2024

Covenant live hos Sekktor F i Jönköping

Nu finns ett kalendarium över kommande arrangemang vårsäsongen 2024! För att vara med i listan behöver ni som är arrangörer vara medlemmar/anslutna i SUB. Har ni arrangemang som saknas? Kontakta oss och meddela så lägger vi till så snart vi kan.
Kolla in kalendariet här.

Kalendarium – våren 2024

KALENDARIUM – ARRANGEMANG – VÅREN 2024
Nedan är delar av alla evenemang hos SUBs arrangörer runtom i landet för vårsäsongen 2024. Fler kan tillkomma löpande. Arrangörer: skicka gärna in era planerade arrangemang till förbundet.

Bulgasal:
24/2 Bulgasal + Femman = sant: Serimosa, Bleeding Utopia, Wolfcross – Kulturhuset Femman, Uppsala
25/5 Bulgasal Kickoff (mer info kommer) – O’Learys, Västerås

Charles Dickens:
2/2 Boytronic, Cold Connection, Piston Damp – Charles Dickens bar & scen, Helsingborg
3/2 Sir Reg – Charles Dickens bar & scen, Helsingborg
2/3 Empathy Test – Charles Dickens bar & scen, Helsingborg
26/4 Page, Obsession Of Time, Presence Of Mind – Charles Dickens bar & scen, Helsingborg
10/5 Kebu – Synthesizer Legends Tour 2024 – Charles Dickens bar & scen, Helsingborg

Dark Dance Society:
Workshops och utbildningar planeras för våren, men i skrivande stund inga klara datum.
För info besök www.dans.subkulturer.se

Huddinge Estradpoesi:
20/1 Final, Huddinge Poetry Slam – Huddinge Kulturhus, Huddinge
24/3 Poesiarrangemang (mer info kommer) – Huddinge Kulturhus, Huddinge
20/4 Poesiarrangemang (mer info kommer) – Huddinge Kulturhus, Huddinge
(Vi tipsar även om att Huddinges lag tävlar i SM i Poetry Slam i Malmö 6/6 – 8/6.)

KF Kretsen:
9/3 – RÅ – Performance – Dotra Art Center, Umeå
30/3 – Pops’n Rocks – Pipes of Scotland, Umeå
9/4 – Tuesday Night Open Mic – Pipes of Scotland, Umeå

KF Sub:
25/3 – O.F.O.G, Jester’s Privilege – Tingshuset, Östersund
28/3 – O.F.O.G, Jester’s Privilege, Sweet Kisses – Medborgarhuset, Hammerdal
28/3 – 29/3 – Musik och media-LAN – Medborgarhuset, Hammerdal

Klubb Död:
27/1 Abu Nein och Missvnaries Ov Charity – Bar Brooklyn, Stockholm
10/2 Harsh Symmetry – Bar Brooklyn, Stockholm
17/2 Strasse, Sadly Sunday, Lommen – Nalen klubb, Stockholm
24/2 Kadeadkas, Totenwald, Marie Laveau – Urban Spree, Berlin
2/3 The Mobile Homes och Sekret Teknik – Musikens hus, Göteborg (i samarbete med Plus One)
9/3 Black Widow Party – Pretty Addicted, Grabyourface och Kunt – Patricia, Stockholm
29/3 The Mobile Homes och Disaster Fatigue – Urban Spree, Berlin (i samarbete med Plus One)

Krutrocken:
27/1 Vintermetal: Exploder, Evil Conspiracy och Carnosus – Klubbrummet i Folket hus, Karlskoga

Kulturkrock:
Vårens föreställning heter Zelda – Trekraftens förbannelse: en musikalparodi.
29/3, 30/3 och 31/3 – Lingsalen i Studenternas hus, Göteborg
20/4 och 21/4 – Kulturlagret, Göteborg
4/5 och 5/5 – Kulturlagret, Göteborg
18/5 och 19/5 – Kulturlagret, Göteborg
Se kulturkrock.se för information om föreställningstider och biljetter.

Neostalgia:
1/3 DJ:s Bats Out Of Helsingborg – C’mon, Malmö

Nuclear Nation:
23/3 Nuclear Nation – Palatset, Linköping
1/6 Nuclear Nation Emmon, Staatseinde, Le Volt – Palatset, Linköping

SekktorF:
3/2 Oldschool Union och Strikkland – Sofiehof underjord, Jönköping
1/3 Synthbio: Düsseldorf Skåne, Q&A och synthbar – Folkets bio, Jönköping
27/4 Page och Piston Damp – Sofiehof underjord, Jönköping

Showtime Tranås:
9/3 Run Level Zero, Abu Nein och Me The Tiger – Plan B, Tranås

SJPA:
19/1 Illuminate – Sari’s Birthday Party: Sari, Erisu och Nemlesss – Patricia, Stockholm
22-25/2 Japanska artistrum på Närcon – Berzeliusskolan, Linköping
7/5 Klubbfestivalen: Mad Jamie, Växsjö
9-10/5 Kodachicon: Mad Jamie, Lund
3/5 Sub Scene: Mad Jamie, Oslo

Varför får du inte träffa de nya riksförbunden? SUB på Folk och Kultur 2024!


SUB – Riksförbundet För Subkultur kommer under Folk och Kultur 2024 att hålla en programpunkt om om bristen på tillväxt i det demokratiskt organiserade kulturlivet och vad det kan tänkas bero på! SUB är ett av mycket få riksförbund inom kulturlivet som tillkommit de senaste decennierna i Sverige, detta trots att kulturlivet i stort utvecklas och växer.

Här vill vi diskutera inkludering och organisering, strukturer och invanda mönster samt konsekvensen av utebliven organisering över tid. Vi vill också diskutera de demokratiska utmaningar som detta kan medföra för samhället i stort. Vi har bjudit in politiker, forskare och representanter från det fria och ideellt organiserade kulturlivet till diskussion!

Fredag 9 feberuari kl 10.30 på Folk och Kultur! Mer info här:
https://folkochkultur.se/program/punkt/892

Välbesökt förbundsstämma 2023


Lördag 11 november höll SUB förbundsstämma i Sandviken hos värdföreningen Alternativa Cultura. I samband med stämman genomförde Alternativa Cultura sin årliga festival Alternativfesten, en välbesökt och stämningsfull helg full av dans, konst och musik där vi fick njuta av bland andra Fräulein Frauke, Mila Balero, Abu Nein och Sari. I samband med stämman arrangerade förbundet också ett seminarium med Dr. Stephen Minton som var mycket uppskattat.

Förbundsstämma samt workshops och seminarium!

Helgen 10-12 november är det dags för SUBs förbundsstämma och platsen är Sandviken.
Under helgen bjuder vi – tillsammans med vår värdförening AlternativaCultura och Nätverket för utveckling av subkulturell dans – även på två dans/performance-workshops med inga mindre än Fräulein Frauke och Miss Blueberry! Som om inte detta vore nog så gästas vi denna helg av ingen mindre än brittiske professorn Stephen Minton som kommer hålla en föreläsning kring hans arbete om alterofobi!

Samma helg går Alternativfesten av stapeln i Sandviken med två dagar av konst, musik, film och dans. Vi får bland annat se en exklusiv filmvisning av filmen om Nuclear Nation! Det blir alltså en fullspäckad helg!

Ny rapport visar att hatbrott är en del av vardagen för många inom alternativa subkulturer

För första gången finns nu statistik på hur alterofobin yttrar sig gentemot personer inom de alternativa subkulturerna. Brittiska The Sophie Lancaster Foundation har nu släppt en rapport från den största undersökning som hittills genomförts för att ta reda på hur människor från alternativa subkulturer påverkas av hatbrott. Studien är genomförd av forskarstuderande Moslem Bousheherian och professor Jon Garland från universitetet i Surrey.

Rapporten visar att över 80% av personer inom alternativa subkulturer har utsatts för någon form av hatbrott och över 50% har attackerats fysiskt. Mer än var fjärde person som utsatts har drabbats av självmordstankar. Det är en skrämmande läsning som vittnar om målgruppens utsatthet.

Rapporten visar även att var tredje hatbrott gentemot alternativa subkulturer inte rapporteras. I den brittiska studien anger 29% av de svarande att de inte trodde någon skulle ta dem på allvar, 13% visste inte vilka de skulle tala med och 12% fruktade att om de berättade skulle det drabba dem ännu värre.

I Sverige saknas motsvarande statistik. Att ens kunna rapportera alterofobiska hatbrott är inte en möjlighet i Sverige, vilket försvårar ytterligare, då mycket förblir rena mörkertal. Alternativa subkulturer är ett globalt fenomen och fördomar och hat mot alternativa subkulturer, även kallat alterofobi, är något som tyvärr också förekommer i Sverige. RTSI-initiativet har sedan starten för snart 10 år sedan verkat för att motverka alterofobi och bakom initiativet står också SUB – Riksförbundet För Subkultur, som vad vi vet saknar internationella motsvarigheter.

RTSI-initiativet har sedan starten haft ett nära samarbete med The Sophie Lancaster Foundation och är en av de parter som samverkat i processen som mynnat ut i denna rapport. Kari Berg, företrädare för RTSI-initiativet menar att rapporten synliggör ett problem som RTSI länge känt till och hon hoppas att rapporten ska kunna bidra till att uppmärksamma problemet med alterofobi och förhoppningsvis också leda till att även svenska myndigheter tar tag i frågan.

Ta del av studien i sin helhet och läs den officiella pressreleasen från The Sophie Lancaster Foundation, där RTSI-initiativet alltså är en av de officiella avsändarna:

www.sophielancasterfoundation.com/sixteen-years-after-sophie-lancasters-death-what-has-changed/

RTSI:
https://rtsi.se/hatbrott-ar-en-del-av-vardagen-for-manga-inom-alternativa-subkulturer/

Dansworkshops och utveckling

Nätverket för utveckling av subkulturell dans fortsätter att satsa på att stärka dansare och danskonsten och närmast är ett samarbete med kulturföreningen AlternativaCultura i Sandviken där de bjuder in dansare till en hel helg med spännande workshops i sommar! Läs mer om nätverket och vad som är på gång och om du är dansare eller dansintresserad kan du även bli medlem i nätverket, som är en del av SUB.

Punkrock inleder Sub Showcase 2023


Årets första Sub Showcase sänds 1 juni och det blir punkrock för hela slanten med inga mindre än Misconduct! Punkrockarna i Misconduct bildades i Kristinehamn och har sedan starten växt till att bli ett världsnamn inom scenen och de har hunnit turnéra med band som Bad Religion, Korn och Rise Against.

Under 2023 års första Sub Showcase bidrar KF Kretsen med en konsert med Misconduct som spelades in i april 2023 live på Studion, Umeå Folkets Hus i Umeå under arrangemanget “Punkrock på Studion” som KF Kretsen arrangerade. Läs mer här.

Turnésamverkan med arrrangörer

Covenant live hos SekktorF i Jönköping

Under våren har SUB tack vare återstartsstöd kunnat initiera ett arbete som ska stärka arrangörssamverkan inom de alternativa subkulturerna. Ett led i detta var arrangörskonferensen SubKon i Jönköping 13 maj, där arrangörer från hela landet träffades för att diskutera och utbyta erfarenheter. En annan del har bestått i att praktiskt testa förutsättningarna för turnésamverkan mellan arrangörer i landet och ett resultat av detta ser vi nu början på under våren där inga mindre än svenska futurepop/EBM-legenderna COVENANT syns på flera scener i landets södra delar och till hösten dyker de upp norröver.

Sub Showcase återkommer 2023!

Sub Showcase genomfördes första gången under pandemin, ett initiativ som då sände musik- och dansevenemang live från olika arrangörer runtom i landet, något som visade den mångfald som ryms inom de alternativa subkulturerna! Arrangörerna samverkade alltså kring ett gemensamt program online på Youtubekanalen Sub Showcase, vilket också blev en unik dokumentation av scenen, ett samtida levande kulturarv!

Sub Showcase återkom 2022 och då eftersändes evenemangen, vilket gav såväl en ökad räckvidd i publik för arrangörer som för kulturutövarna. Detta var populärt och uppskattat så 2023 kommer Sub Showcase att återkomma! Under året kommer vi att presentera olika evenemang löpande på kanalen.

Tidigare har det bara varit arrangörer som kunnat bidra men vi öppnar nu upp även för utövare att själva också kunna bidra med ett inspelat liveframträdande. Läs mer på Sub Showcase hemsida.

SubKon våren 2023

Dags för arrangörsträff för de alternativa subkulturerna! SubKon 2023 sätter fokus på arrangörsleden hos de alternativa subkulturerna. SUB bjuder in medlemmar, anslutna och även andra intresserade inom fältet till Jönköping, helgen den 12-13 maj. Träffen sker i samarbete med värdföreningen Sekktor F, vilka även arrangerar en konsert kvällen den 12:e, som SubKon-besökarna också kommer ha möjlighet att ta del av! Läs mer på: https://subkon.subkulturer.se/subkon-2023/

Förbundsstämma 2023


2023 är det åter dags för förbundsstämma. Även i år blir stämman förlagd till hösten och kommer gå stapeln helgen den 11 november i Sandviken. Årets värdförening är AlternativaCultura, som under helgen kommer bjuda stämmans deltagare på ett smakprov på sin verksamhet. Mer information kommer senare och sänds ut till förbundets föreningar. Se till att ni har uppdaterat förbundet med era gällande kontaktuppgifter.

Sub Showcase 2022


Sub Showcase återkommer under 2022! Precis som förra året kommer Sub Showcase att bjuda på ett urval av den fantastiska mångfald som ryms inom de alternativa subkulturerna, ett urval av evenemang som presenteras av olika arrangörer runt om i landet.

Det hela sänds under höstsäsongen på Youtube på Sub Showcase kanal och mer information om årets program kommer presenteras löpande på Sub Showcase hemsida: https://showcase.subkulturer.se/

Dansworkshop i juli

Tillsammans med Kulturföreningen AlternativaCultura bjuder SUB och Nätverket för utveckling av subkulturell dans in till en hel helg full av spännande workshops och föreläsningar för dansare! Det hela går av stapeln 29-31 juli på Kulturcentrum i Sandviken och riktar sig till dansare. Läs allt om programmet och anmäl ditt intresse här:
https://dans.subkulturer.se/dansworkshop-med-dansnatverket-dark-dance-society-sandviken-2020-07-29-31/

Regionala årsmöten SUB


SUBs regioner håller årsmöten under våren.

Föreningarna i respektive region kommer informeras via mail.

-DATUM-

SUB Syd – 10 april

SUB Väst – 15 maj

SUB Öst – 30 maj

SUB Norr – TBA

Öppet brev till Region Stockholm

SUB publicerar i dag ett öppet brev till Region Stockholm. Brevet tar upp situationen kring förutsättningar och stöd för de alternativa subkulturerna och riktar skarp kritik till regionen. ”Som riksförbund ser vi tyvärr ett mönster i situationen som råder. Region Stockholm agerar på samma sätt som majoriteten av Sveriges regioner när det gäller bidragsfördelning till normbrytande uttryck som t.ex. alternativa subkulturer utgör. Vad gäller just alternativa subkulturer så har de i allmänhet varit konsekvent förbisedda och underfinansierade i decennier.”
Läs hela brevet här.

SUB deltar under Folk & Kultur 2022

SUB deltar i årets Folk & Kultur 9-11 februari. Denna gång går konventet av stapeln online och SUB deltar som ett av fyra samverkande förbund i Projekt Nexus i två programpunkter. Den ena programpunkten presenterar den nya boken om Nexusmodellen som handlar om samverkan och samarbete. Den andra programpunkten är ett kulturpolitiskt seminarium där de fyra Nexus-förbunden möter representanter från riksdagens kulturutskott samt företrädare för RMS.

Snart dags för Alternativfesten

Den 12-13 november går Alternativfesten av stapeln på Kulturcentrum i Sandviken. Det är vår medlemsförening AlternativaCultura som arrangerar och i år bjuder de på ett väldigt spännande program med bland annat 3 japanska artister (Garuda, Nemlesss och Sari) och dansföreställningen Oriental Symphony. Det blir konst, musik och dans men också workshops och seminarier. Tillsammans med Nätverket för utveckling av subkulturell dans arrangerar SUB ett seminairum om riderkultur, läs mer här.

Förbundsstämman 2021 i Linköping

Den nya förbundsstyrelsen. (Frånvarande på bild: Petra Stoor och Steve Nilsson)

Lördag 23 oktober höll SUB förbundsstämma i Linköping hos värdföreningen Nuclear Nation. I samband med stämman genomförde Nuclear Nation en välbesökt och stämningsfull konsert- och klubbkväll där bl.a. bandet Priest framträdde. I samband med stämman arrangerade förbundet också ett seminarium och föreläsningar.

Metoder för rekrytering

Projekt Nexus bjuder in till föreläsningen ”Att engagera unga: Metoder till rekrytering”. Föreläsningen är online och det är ingen avgift.

I denna föreläsning berättar Hanna Andersson om medlemsutveckling och rekrytering – och hur de hänger ihop. Bland annat berörs frågor som hur organisationer kan skapa mervärde för sina medlemmar och hur de kan nå nya målgrupper. Hon delar även med sig av handfasta tips på hur en förening kan planera sin rekrytering och vad som är viktigt att tänka på för att rekryteringen ska bli lyckad.

Mer info i eventet: www.facebook.com/events/234242078482172
Anmälan:forms.gle/3ktbVMMumbdtamPY7