Ny rapport om stöden till landets riksorganisationer visar på alarmerande brister i stödgivningen!

Nu släpps rapporten ”Utlåsningseffekten – del 1 – Stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid”. Rapporten är producerad av Kontaktnätet och SUB tillsammans och precis som namnet antyder så handlar den om hur de stöden på nationell nivå till riksorganisationer, exempelvis SUB, har sett ut över många år. Rapporten visar bland annat att det är väldigt svårt för ett nytt riksförbund att överhuvudtaget få stöd, samtidigt som stöden till riksorganisationer som fått stöd över längre tid urholkas. SUB har länge haft en bild av att det inte finns en fungerande kulturpolitisk strategi för att stärka de infrastrukturerna inom det fria och ideellt organiserade kulturlivet och denna rapport förstärker denna bild avsevärt. Ladda ner och läs rapporten i sin helhet här.