Turnésamverkan med arrrangörer

Covenant live hos SekktorF i Jönköping

Under våren har SUB tack vare återstartsstöd kunnat initiera ett arbete som ska stärka arrangörssamverkan inom de alternativa subkulturerna. Ett led i detta var arrangörskonferensen SubKon i Jönköping 13 maj, där arrangörer från hela landet träffades för att diskutera och utbyta erfarenheter. En annan del har bestått i att praktiskt testa förutsättningarna för turnésamverkan mellan arrangörer i landet och ett resultat av detta ser vi nu början på under våren där inga mindre än svenska futurepop/EBM-legenderna COVENANT syns på flera scener i landets södra delar och till hösten dyker de upp norröver.