Sub Showcase återkommer 2023!

Sub Showcase genomfördes första gången under pandemin, ett initiativ som då sände musik- och dansevenemang live från olika arrangörer runtom i landet, något som visade den mångfald som ryms inom de alternativa subkulturerna! Arrangörerna samverkade alltså kring ett gemensamt program online på Youtubekanalen Sub Showcase, vilket också blev en unik dokumentation av scenen, ett samtida levande kulturarv!

Sub Showcase återkom 2022 och då eftersändes evenemangen, vilket gav såväl en ökad räckvidd i publik för arrangörer som för kulturutövarna. Detta var populärt och uppskattat så 2023 kommer Sub Showcase att återkomma! Under året kommer vi att presentera olika evenemang löpande på kanalen.

Tidigare har det bara varit arrangörer som kunnat bidra men vi öppnar nu upp även för utövare att själva också kunna bidra med ett inspelat liveframträdande. Läs mer på Sub Showcase hemsida.