Ny rapport visar att hatbrott är en del av vardagen för många inom alternativa subkulturer

För första gången finns nu statistik på hur alterofobin yttrar sig gentemot personer inom de alternativa subkulturerna. Brittiska The Sophie Lancaster Foundation har nu släppt en rapport från den största undersökning som hittills genomförts för att ta reda på hur människor från alternativa subkulturer påverkas av hatbrott. Studien är genomförd av forskarstuderande Moslem Bousheherian och professor Jon Garland från universitetet i Surrey.

Rapporten visar att över 80% av personer inom alternativa subkulturer har utsatts för någon form av hatbrott och över 50% har attackerats fysiskt. Mer än var fjärde person som utsatts har drabbats av självmordstankar. Det är en skrämmande läsning som vittnar om målgruppens utsatthet.

Rapporten visar även att var tredje hatbrott gentemot alternativa subkulturer inte rapporteras. I den brittiska studien anger 29% av de svarande att de inte trodde någon skulle ta dem på allvar, 13% visste inte vilka de skulle tala med och 12% fruktade att om de berättade skulle det drabba dem ännu värre.

I Sverige saknas motsvarande statistik. Att ens kunna rapportera alterofobiska hatbrott är inte en möjlighet i Sverige, vilket försvårar ytterligare, då mycket förblir rena mörkertal. Alternativa subkulturer är ett globalt fenomen och fördomar och hat mot alternativa subkulturer, även kallat alterofobi, är något som tyvärr också förekommer i Sverige. RTSI-initiativet har sedan starten för snart 10 år sedan verkat för att motverka alterofobi och bakom initiativet står också SUB – Riksförbundet För Subkultur, som vad vi vet saknar internationella motsvarigheter.

RTSI-initiativet har sedan starten haft ett nära samarbete med The Sophie Lancaster Foundation och är en av de parter som samverkat i processen som mynnat ut i denna rapport. Kari Berg, företrädare för RTSI-initiativet menar att rapporten synliggör ett problem som RTSI länge känt till och hon hoppas att rapporten ska kunna bidra till att uppmärksamma problemet med alterofobi och förhoppningsvis också leda till att även svenska myndigheter tar tag i frågan.

Ta del av studien i sin helhet och läs den officiella pressreleasen från The Sophie Lancaster Foundation, där RTSI-initiativet alltså är en av de officiella avsändarna:

www.sophielancasterfoundation.com/sixteen-years-after-sophie-lancasters-death-what-has-changed/

RTSI:
https://rtsi.se/hatbrott-ar-en-del-av-vardagen-for-manga-inom-alternativa-subkulturer/