Varför får du inte träffa de nya riksförbunden? SUB på Folk och Kultur 2024!


SUB – Riksförbundet För Subkultur kommer under Folk och Kultur 2024 att hålla en programpunkt om om bristen på tillväxt i det demokratiskt organiserade kulturlivet och vad det kan tänkas bero på! SUB är ett av mycket få riksförbund inom kulturlivet som tillkommit de senaste decennierna i Sverige, detta trots att kulturlivet i stort utvecklas och växer.

Här vill vi diskutera inkludering och organisering, strukturer och invanda mönster samt konsekvensen av utebliven organisering över tid. Vi vill också diskutera de demokratiska utmaningar som detta kan medföra för samhället i stort. Vi har bjudit in politiker, forskare och representanter från det fria och ideellt organiserade kulturlivet till diskussion!

Fredag 9 feberuari kl 10.30 på Folk och Kultur! Mer info här:
https://folkochkultur.se/program/punkt/892