Öppet brev till Region Stockholm

SUB publicerar i dag ett öppet brev till Region Stockholm. Brevet tar upp situationen kring förutsättningar och stöd för de alternativa subkulturerna och riktar skarp kritik till regionen. ”Som riksförbund ser vi tyvärr ett mönster i situationen som råder. Region Stockholm agerar på samma sätt som majoriteten av Sveriges regioner när det gäller bidragsfördelning till normbrytande uttryck som t.ex. alternativa subkulturer utgör. Vad gäller just alternativa subkulturer så har de i allmänhet varit konsekvent förbisedda och underfinansierade i decennier.”
Läs hela brevet här.