SUB deltar under Folk & Kultur 2022

SUB deltar i årets Folk & Kultur 9-11 februari. Denna gång går konventet av stapeln online och SUB deltar som ett av fyra samverkande förbund i Projekt Nexus i två programpunkter. Den ena programpunkten presenterar den nya boken om Nexusmodellen som handlar om samverkan och samarbete. Den andra programpunkten är ett kulturpolitiskt seminarium där de fyra Nexus-förbunden möter representanter från riksdagens kulturutskott samt företrädare för RMS.