Nu släpper regeringen de 500 miljonerna till kulturlivet

Regeringen utlovade tidigt 500 miljoner till kulturlivet i ett krispaket för att lindra och motverka de negativa effekterna av Coronakrisen. I dag 24 april hölls en presskonferens där bland andra kulturminister Amanda Lind medverkade, där regeringen gick ut med information kring hur detta stödpaket kommer hanteras. En stor del, 370 miljoner, går via Kulturrådet och resten av medlen via andra så kallade ”expertmyndigheter”, där regeringen betonade principen om armlängds avstånd i processen.

Kulturrådet kommer öppna för ansökningar om medel den 28 april och stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang och omfattar evenemang som skulle hållits  före sista maj 2020 och som nu ställts in. Mer information om detta finns här:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Andreas Wandegren, ordförande för SUB – Riksförbundet För Subkultur säger:
– Vi följer utvecklingen nära och vi välkomnar att regeringen nu äntligen går ut med information om hur detta stöd kommer utformas. Alla i kulturlivet drabbas av krisen och subkulturerna är verkligen inga undantag. SUB som riksförbund ser det som i sammanhanget viktigt att en stor bredd av aktörer kan kvalificera för att söka de stöd som nu släpps. Vi anser också att det är viktigt att Kulturrådet verkligen beaktar en kulturpolitisk bredd och har med ett normkritiskt perspektiv i arbetet med att fördela stöden. Vi ser emellertid med viss oro på att även om stödet presenterats som att det kommer nå ut brett till det fria kulturlivet, så finns en risk för att de aktörer som inte omfattas av dagens kulturpolitik och kultursyn riskerar att inte omfattas.