Regeringen inför begränsning om max 50 personer per evenemang

Coronakrisen slår hårt och regeringen och myndigheter agerar med krisåtgärder, vilka har stor påverkan på kulturlivets förutsättningar. I ett läge där alla i samhället behöver bidra på alla tänkbara sätt i den situation som råder och det finns högprioriterade funktioner och strukturer som måste fungera, finns också många som även drabbas av effekterna av åtgärderna, såväl i vardag som i sina yrken, på sin fritid och i sina verksamheter. Subkulturerna är inga undantag.

SUB – Riksförbundet För Subkultur arbetar för fullt med att få en bra bild och förståelse för hur situationen påverkar och kommer påverka förbundets medlemmar och anslutna, vilka som drabbas och i vilken omfattning. Vi genomför en enkätundersökning samt arbetar med att lyfta fram viktig information i allmänhet om Coronaviruset och dess effekter, med utgångspunkt från kulturlivets perspektiv. SUB bedriver också ett utåtriktat påverkansarbete där vi deltar i olika samtal med myndigheter och samverkansorganisationer samt gör skrivelser och rapporter för att öka kunskapen hos omvärlden om subkulturernas situation.

I dag har regeringen kommit med ett nytt besked om att evenemang och allmänna sammankomster kommer att regleras ytterligare med ett tak på max 50 personer, vilket börjar gälla söndag 29 mars. Detta är en drastisk nedskärning från den tidigare restriktionen om 500 personer. Fler åtgärder kan vara att vänta under den tid som kommer och för många inom kulturlivet innebär detta stora omställningar och osäkerhet.

– Situationen har redan haft stor påverkan och detta kommer att ytterligare påverka många verksamheter inom förbundet, säger förbundsordförande Andreas Wandegren och fortsätter: – Vi ser stora utmaningar för många av förbundets medlemmar och anslutna och deras verksamheter. Vi hade redan innan krisen bröt ut en situation där subkulturerna länge varit eftersatta i stödstrukturerna och det blir väldigt tydligt för oss hur utsatta många subkulturella aktörer är. Vi kommer göra allt vi mäktar med för att förbundet ska kunna stötta och stärka våra medlemmar, men vi kommer också verka för att vi och våra medlemmar ska kunna bidra på de sätt vi kan i samhället i stort. Nu om någonsin behövs föreningslivet och kulturlivet!