Föreläsning om medborgerligt engagemang med Johan von Essen

SUB är en av de samverkande organisationerna bakom projektet Nexus som presenterar en föreläsning med Johan von Essen. Von Essen har sedan 1992 tillsammans med andra forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört sammanlagt sex stycken befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang.

I denna föreläsning presenteras och diskuteras resultaten av dessa studier. Vi fördjupar och nyanserar samtalet om det ideella arbetet, engagemanget och de informella insatserna av befolkningen mellan 1992-2019.

Med utgångspunkt i forskningen kommer Johan von Essen besvara frågor som:

  • Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid?
  • Vilka inkluderas i det medborgerliga engagemanget och vilka lämnas utanför?
  • Vilka former lever engagemanget i och hur kommer det sig att det är så stabilt som det är?
  • Hur ser framtidens medborgerliga engagemang ut?

Tid: Onsdag 13/1 kl 9:00-10:00
Plats: Digital föreläsning via Zoom
Anmälan: https://forms.gle/DGUDgft6yUbdA1Yn7
Deltagande är kostnadsfritt!

Eventet finner ni på: https://www.facebook.com/events/456221812069607