Snart släpps rapporten Kulturlivets fortlevnad!

”Kulturlivets fortlevnad”är en fallstudie av regionala kulturplaner som undersöker det fria kulturlivets möjligheter. Ett starkt civilsamhälle är grundläggande för ett hållbart samhälle, och står för breda former av skapande och deltagande i kulturlivet.

Rapportens frågeställningar rör vilka förutsättningar för finansiering som finns i regionerna, om strukturerna kring dessa bidrar till ojämlikhet i kulturlivet och hur kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

Rapporten, som är framtagen av projekt Nexus, släpps den 3 februari och det blir även en releasefest online via zoom kl 19.00
Eventet finner ni här: https://www.facebook.com/events/706000423438428

Projekt Nexus är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur</em>