Seagulls

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå kommun
Län: Västerbotten
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningens inriktning är framför allt skapande bild och foto, men rymmer även samverkan kring arrangerande verksamhet.

Not för Not

Form: Ideell förening
Säte: Piteå
Kommun: Piteå kommun
Län: Norrbotten
Bildad år: 2017

Presentation:
Not för Not är en förening för de som verkar inom området komposition av musik och som är intresserade av att utveckla sina konstnärliga inlärningsprocesser. Föreningens verksamhet består bland annat av träffar för dess medlemmar med löpande dokumentation av konstnärliga insikter som föreningens medlemmar tar del av och bidrar till.

Extreme Arts Association Sweden

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen definierar verksamhetssfären så som alla konstformer vilka har en mörk tematik och/eller ett ovanligt eller extremt uttryck.

Föreningen syftar främst till att främja subkulturell utveckling, bland annat genom följande delsyften:

• Stimulera föreningens medlemmar i deras arbete med att organisera och genomföra kulturarrangemang inom föreningens verksamhetssfär. Exempelvis genomföra spelningar, festivaler, turnéer och konstutställningar.
•Verka för kunskapsspridning nationellt hos relevanta myndigheter, organisationer, medier och företag kring konstformer inom föreningens verksamhetssfär.
•Stimulera föreningens medlemmar i deras egna kulturuttryck och främja spridningen av desamma.
•Utveckla musik-, kultur- och klubbliv inom kommunen.
•Främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal såväl som regional, nationell och internationell nivå.

Bat Squad

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2008

Presentation:
Bat Squad är en Goth förening som startade redan 2008. Föreningen arrangerar gothklubbar och andra aktiviteter.

Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/219863178144096/

AlternativaCultura

Form: Ideell förening
Säte: Sandviken
Kommun: Sandvikens kommun
Län: Gävleborg
Bildad år: 2017

Presentation:
Kulturförening som riktar sig främst till alternativkulturen. Föreningens verksamhet består i bland annat kurser, studiecirklar och föreläsningar, samt arrangerande verksamheter som utställningar, musikevenemang m.m.

Föreningen SNÖ

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå kommun
Län: Västerbotten
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen Subkultur i Norden från Östasien är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med syfte att verka för subkulturella uttryck från östasien och synliggöra initiativ inom föreningens intresseområden.
Föreningen kan lyfta fram och stödja dess medlemmars aktiviteter och verksamheter vilka faller inom föreningens intresseområden.

Facebooksida: https://www.facebook.com/Foreningensno/

Skuggborgen

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2015

Presentation:
”Skuggborgen syftar till att främja alternativkultur, gemenskap och respekt såväl bland föreningens medlemmar som i den i den miljö föreningen verkar i stort”
Skuggborgen har bland annat arrangerat ett antal resor till subkulturella evenemang, samt arrangerat löpande mindre aktiviteter/event för sina medlemmar.

Hemsida: http://skuggborgen.se

Facebooksida: https://www.facebook.com/Skuggborgen/

KF Blackbird

Form: Ideell förening
Säte: Ånäset
Kommun: Robertsfors kommun
Län: Västerbottens Län
Bildad år: 2016

Presentation:
KF Blackbird är en kulturförening som vill främja alternativ kultur, allt från bild, skulptur, installationer till musik.
Föreningen anordnar såväl egna event som samverkar även kring festivalevent i regionen.

Hemsida:

Facebooksida: https://www.facebook.com/KulturforeningenBlackbird/

Kulturkrock

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborg
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2015

Presentation:
Kulturkrock är född ur vilja att ge nörden en plats i rampljuset.

Föreningen vill utforska gapet som finns i form av nördig scenkonst – teater, musikal och liknande. Ena sidan av Kulturkrocks mål är att ge nördarna deras favoriter i ny tappning, den andra sidan är att ge teater­- och musikalfans föreställningar med nytt och spännande innehåll.

Arrangemang:
Teater och musikaler med avstamp ur genrer som fantasy, science-­fiction, steam-punk och superhjältar

Relaterade länkar:

Freak Society

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborg
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2009

Presentation:
Kulturföreningen Freak Society är en queer, ideell kulturförening som främst inriktar sig till vuxna som är intresserade av fetischism, exhibitionism och kreativitet. Som tycker om att släppa hämningarna, festa loss och dansa till elektronisk musik.

Freak Society arbetar utöver arrangemang, för ett öppet sexualpolitiskt klimat där vi accepterar varandras sexuella läggningar och fetischer. Föreningen accepterar inte fördomar baserade på kön, sexuell läggning eller sexuella intressen.

Arrangemang:
Föreningen arrangerar bland annat en dresscodeklubb i centrala Göteborg med målsättningen att visa att det föreningens medlemmar håller på med inte är några konstigheter. I enkla ord är det en ”vanlig” klubb, där dresscoden är lite annorlunda, men där målet är det samma: att mingla, festa, dansa och ha kul tillsammans med likasinnade!

Föreningen verkar även genom att arrangera olika performances, konstutställningar samt genom kurser och annat som kan kopplas till en open-minded livsstil.

Hemsida: http://www.freaksociety.se

Facebooksida: Freak Society Gothenburg

Relaterade länkar:

Kulturföreningen Västkretsen

Form:  Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götalands län
Bildad år: 2013

Presentation:
KF Västkretsen bildades 2013 med huvudsyfte att att främja kulturlivet i Göteborg med omnejd. Vi är en ideell förening med fokus på alternativa och subkulturella konstuttryck, och bedriver folkbildning (i samarbete med Kulturens) samt agerar samarbetspartner i kulturella arrangemang och produktioner.

Kulturutövare:
Black Cyclone
Decorate the sky
Domgård
Morlocks

Hemsida: under konstruktion

Facebooksida: under konstruktion

Relaterade länkar:
www.facebook.com/blackcycloneband
www.facebook.com/pages/Decorate-the-sky/281953413029
www.facebook.com/DOMGARD
www.facebook.com/morlocks

Nuclear Nation

Nuclear Nation logo
Form: ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötlands Län
Bildad år: 1998

Presentation:
Nuclear Nation är en syntklubb. Klubben har funnits sedan 1998 och besöks mestadels av syntare, gothare och därtill relaterade utövare av subkultur.
Klubben arrangeras av den idella kulturföreningen med samma namn.

Arrangemang:
Arrangerar klubbar och konserter c:a en gång i månaden.

Hemsida: http://nuclearnation.org

Facebook: Nuclear Nation

KF Sub

Form: ideell förening
Säte: Frösön
Kommun: Östersunds kommun
Län: Jämtlands Län
Bildad år: 1997

Presentation:
Föreningen strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Östersund med omnejd. Har egen lokal där föreningen har studioverksamhet m.m.

Arrangemang:
Föreningen arrangerar löpande konserter och andra event och har bland annat också varit medarrangörer för Inlandsbanefestivalen.

Kulturutövare:
Atreyo, Novatekk och R.A.S.K. i Mattmar med fler.

Facebooksida: http://www.facebook.com/KFSUB

 

KF Wicked Mill

Logga Wicked Mill 600pxl

Även kallad: ”Wicked Mill” eller ”Syndiga Möllan”
Form:  Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2013

Presentation:
KF Wicked Mill syftar främst till att främja subkulturell utveckling i regionen, som ska stimulera besökarna i arrangemangets kulturuttryck och främja spridningen av desamma. I ett vidare perspektiv  önskar vi främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal, regional, nationell och även internationell nivå.

KF Wicked Mill strävar efter att utveckla och utöka regionens kultur- och klubbliv, med särskild tonvikt på Nycirkus, Burlesk, Freakshow och Varité. KF Wicked Mill arbetar även för att öka allmänhetens tolerans för de livsstilsmarkörer som finns inom ovan nämnda kulturyttringar samt att främja den likvärdighetsattityd beträffande genus som finns inom dessa och angränsande subkulturer.

Detta gör vi bland annat genom att ha evenemang med särskilda uppklädnads- / utklädnads-krav, där det på ett lekfullt och kul sätt ges utrymme för besökare att verkligen använda sin fantasi och kreativitet samt en möjlighet att testa på att vara en del av något långt bortom det vardagliga. Detta bidrar även mycket till att skapa den speciella atmosfär vi  eftersträvar.

Arrangemang:
Föreningen har främst två typer av arrangemang. Ett mer omfattande kallat Wicked Mill Variety och ett mer intimt. Det senare har gått under benämningen Salong Wicked Mill. Båda två är koncept-arrangemang där deltagarna är en del i en kultursmältdegel av varieté-teater, burlesk, nycirkus och cirkus sideshow. De större evenemangen har en större scen och tar in fler besökare, fler / större artister och erbjuder ibland även möjlighet att delta i en fin trerätters-middag innan uppträdandena tar sin början. De mindre arrangemangen äger rum i mindre lokaler och de riktar sig till ett mindre antal besökare, bokar mindre artister till lägre gager och har som målsättning att främja möjligheterna för amatörer att få uppträda på scen. Även det större formatet främjar dock mindre och lokala artister och artistgrupper, inte minst just genom att erbjuda dem möjligheten att vara en del av ett större sammanhang, uppträda för en större publik, synas tillsammans med större akter och inte minst att knyta kontakter. Även musik, dekor o.dyl.  är en viktig del av konceptet för att skapa rätt atmosfär.

Hemsida: wickedmillvariety.se

Facebooksida: www.facebook.com/pages/Wicked-Mill-Variety/362276450469460

Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/218155818271668/

Neostalgia

neostalgia_logo600

Form:  Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2000

Presentation:
Den huvudsakliga målsättningen är att främja ett levande och nyanserat kultur- och umgängesliv, genom att föra fram subkulturella musik-, mode- och konstyttringar som föreningen anser förtjänar mer uppmärksamhet.

Arrangemang:
Föreningen är en stor arrangör av klubb- och konsertkvällar, men anordnar även modeshower, konstutställningar och bokprat. Bara under 2014 var föreningen delaktiga i över 50 konserter – med allt från amatörer till världsartister – och totalt en bit över 60 evenemang.

Facebooksida: https://www.facebook.com/clubneostalgia
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/neostalgia/

Kulturföreningen Kretsen

Kretsen_logo2
Form:
ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå Kommun
Län: Västerbottens Län
Bildad år: 2003

Presentation:
KF Kretsen är en förening som arbetar för att verka möjliggörande. Föreningen har flera lokaler med bland annat inspelningsstudios, mötesytor och teknikresurser. Föreningen har även fotostudio, kreativ verkstad och projektkontor. Ca 30-talet kulturutövare är anslutna till KF Kretsen i dagsläget och bland dem många artister som fått stöd i sin utveckling. Föreningen har utöver det även personal och ekonomisupport till medlemmarna. Föreningen arrangerar också löpande mängder av arrangemang året runt, stora som små. Det största arrangemanget årligen är Uma Obscura-festivalen. KF Kretsen har utöver det en omfattande projektverksamhet och var den part som initierade RTSI-intiativet. Föreningen har alltid varit en stark plattform för unga, för personer med alternativkulturell inriktning och nyskapande verksamheter (tex nycirkus) och har varit mentorförening för exempelvis Ume-Metal och Klubb Moonshake och nu senast succén Nerdcon. Föreningen har även en omfattande folkbildningsverksamhet i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.

Arrangemang:
Uma Obscura-festivalen (f.d. Sunset Park Festival), Klubb Spektra, m.m.

Kulturutövare:
Ninedee, Misty Moon, Dark Side Cowboys, Morganas Döttrar, Kardinal Synd, Extrakt, EMP, Zonaria, m.fl.

Hemsida:
www.kretsen.org

Facebooksida:
www.facebook.com/KFKretsen

Relaterade länkar:
www.umaobscura.se

Klubb Död

NY_logga2

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholm
Län: Stockholm
Bildad år: 2013

Presentation:
Klubb DÖD är en musikklubb som fokuserar på avkomman som kom ur den mörka postpunken på 80-talet. Föreningen blandar genres såsom goth, new wave, dark wave, punk och ibland mörk synth.

Arrangemang:
Föreningen arrangerar klubbar och konserter minst en gång i månaden på lokaler som Nalen, Debaser och Slakthuset.

Kulturutövare:
Pussy A Go Go, Tänk På Döden, Bored To Death Bookings

Hemsida:
www.klubbdod.se

Facebooksida:
www.facebook.com/pages/KLUBB-D%C3%96D/530351120384682

Alternativkretsen Hälsingland

AK logo
Form:
Ideell Förening
Säte: Jättendal
Kommun: Nordanstig
Län: Hälsingland
Bildad år: 2012

Presentation:
Alternativkretsen Hälsingland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med säte i Nordanstigs kommun, Hälsingland med inriktning på subkulturer.
Föreningen strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig och Hälsingland samt att skapa en bred kulturell verksamhet.

Föreningen bildades 2012 med ett syfte att utveckla kulturlivet i Nordanstigs kommun med omnejd med fokus på subkulturer. Föreningen arbetar för att främja subkulturer, för att stärka subkulturers plats i rampljuset och för synliggörandet av subkulturer i samhället. Tillika strävar föreningen även efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig, Hälsingland och övriga Sverige. Föreningen arbetar över gränserna för att skapa samarbeten och bygga nätverk över hela Sverige och världen. I samarbete med andra föreningar vill AK skapa en bred verksamhet inom främst subkulturer, men ser på detta med ett breddperspektiv inom övriga kulturella områden. AK samarbetar också med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Styrelsen arbetar aktivt för att tillgodose medlemmarnas intressen genom att regelbundet bjuda in till medlemsmöten där förenignen diskuterar potentiella koncept, evenemang och studiecirklar. AK stödjer och främjar medlemmar som har egna idéer de vill förverkliga. All verksamhet utgår ifrån föreningens och dess medlemmars kulturella intressen och föreningen försöker att möjliggöra så många verksamheter som resurserna medger. Målgruppen är människor i alla åldrar med antingen ett subkulturellt intresse eller ett generellt kulturintresse.

Utöver medlemmar så ansluter föreningen även kulturutövare till föreningen. Som t.ex. musiker, författare, konstnär, designer, dansare, performanceartist eller fotograf så kan du som ansluten kulturutövare få hjälp att synas genom föreningens kanaler. Bedriver du därtill din kulturutövning som en studiecirkel hos Kulturens Bildningsverksamhet så finns dessutom materiel hjälp att tillgå.

Arrangemang
Föreningen arrangerar löpande olika arrangemang men två av profilarrangemangen är Subscene Festival (en sommarfestival med musik och kultur) och Midvinterglöd, ett årligt alternativt luciafirande som utgår från folktron.

Kulturutövare
Bland föreningens aktiva utövare finns bland andra författare och musiker Leo Flavum, kören Dimmerar’yn och Skulls & Bones Artwork med konstnär Petra Shara Stoor.

Hemsida:
www.alternativkretsen.se

Facebooksida:
www.facebook.com/alternativkretsen

Relaterade länkar
www.midvinterglod.se