Alternativkretsen Hälsingland

AK logo
Form:
Ideell Förening
Säte: Jättendal
Kommun: Nordanstig
Län: Hälsingland
Bildad år: 2012

Presentation:
Alternativkretsen Hälsingland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med säte i Nordanstigs kommun, Hälsingland med inriktning på subkulturer.
Föreningen strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig och Hälsingland samt att skapa en bred kulturell verksamhet.

Föreningen bildades 2012 med ett syfte att utveckla kulturlivet i Nordanstigs kommun med omnejd med fokus på subkulturer. Föreningen arbetar för att främja subkulturer, för att stärka subkulturers plats i rampljuset och för synliggörandet av subkulturer i samhället. Tillika strävar föreningen även efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig, Hälsingland och övriga Sverige. Föreningen arbetar över gränserna för att skapa samarbeten och bygga nätverk över hela Sverige och världen. I samarbete med andra föreningar vill AK skapa en bred verksamhet inom främst subkulturer, men ser på detta med ett breddperspektiv inom övriga kulturella områden. AK samarbetar också med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Styrelsen arbetar aktivt för att tillgodose medlemmarnas intressen genom att regelbundet bjuda in till medlemsmöten där förenignen diskuterar potentiella koncept, evenemang och studiecirklar. AK stödjer och främjar medlemmar som har egna idéer de vill förverkliga. All verksamhet utgår ifrån föreningens och dess medlemmars kulturella intressen och föreningen försöker att möjliggöra så många verksamheter som resurserna medger. Målgruppen är människor i alla åldrar med antingen ett subkulturellt intresse eller ett generellt kulturintresse.

Utöver medlemmar så ansluter föreningen även kulturutövare till föreningen. Som t.ex. musiker, författare, konstnär, designer, dansare, performanceartist eller fotograf så kan du som ansluten kulturutövare få hjälp att synas genom föreningens kanaler. Bedriver du därtill din kulturutövning som en studiecirkel hos Kulturens Bildningsverksamhet så finns dessutom materiel hjälp att tillgå.

Arrangemang
Föreningen arrangerar löpande olika arrangemang men två av profilarrangemangen är Subscene Festival (en sommarfestival med musik och kultur) och Midvinterglöd, ett årligt alternativt luciafirande som utgår från folktron.

Kulturutövare
Bland föreningens aktiva utövare finns bland andra författare och musiker Leo Flavum, kören Dimmerar’yn och Skulls & Bones Artwork med konstnär Petra Shara Stoor.

Hemsida:
www.alternativkretsen.se

Facebooksida:
www.facebook.com/alternativkretsen

Relaterade länkar
www.midvinterglod.se