LIK – Linköpings Ideella Kulturförening

Form: Ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötland
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen ska främja den alternativa/subkulturella kulturen i Linköping. Föreningens huvudsakliga inriktning är att arrangera evenemang på egen lokal. Föreningen riktar sig även mot ungdomar i verksamheten.