PMB

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen är inriktad på skapande av musik, i synnerhet progressiv metal. Föreningens medlemmar skapar, spelar in musik och framträder på olika arrangemang.

Extreme Arts Association Sweden

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen definierar verksamhetssfären så som alla konstformer vilka har en mörk tematik och/eller ett ovanligt eller extremt uttryck.

Föreningen syftar främst till att främja subkulturell utveckling, bland annat genom följande delsyften:

• Stimulera föreningens medlemmar i deras arbete med att organisera och genomföra kulturarrangemang inom föreningens verksamhetssfär. Exempelvis genomföra spelningar, festivaler, turnéer och konstutställningar.
•Verka för kunskapsspridning nationellt hos relevanta myndigheter, organisationer, medier och företag kring konstformer inom föreningens verksamhetssfär.
•Stimulera föreningens medlemmar i deras egna kulturuttryck och främja spridningen av desamma.
•Utveckla musik-, kultur- och klubbliv inom kommunen.
•Främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal såväl som regional, nationell och internationell nivå.

Skuggborgen

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2015

Presentation:
”Skuggborgen syftar till att främja alternativkultur, gemenskap och respekt såväl bland föreningens medlemmar som i den i den miljö föreningen verkar i stort”
Skuggborgen har bland annat arrangerat ett antal resor till subkulturella evenemang, samt arrangerat löpande mindre aktiviteter/event för sina medlemmar.

Hemsida: http://skuggborgen.se

Facebooksida: https://www.facebook.com/Skuggborgen/

Nuclear Nation

Nuclear Nation logo
Form: ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköpings kommun
Län: Östergötlands Län
Bildad år: 1998

Presentation:
Nuclear Nation är en syntklubb. Klubben har funnits sedan 1998 och besöks mestadels av syntare, gothare och därtill relaterade utövare av subkultur.
Klubben arrangeras av den idella kulturföreningen med samma namn.

Arrangemang:
Arrangerar klubbar och konserter c:a en gång i månaden.

Hemsida: http://nuclearnation.org

Facebook: Nuclear Nation

Klubb Död

NY_logga2

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholm
Län: Stockholm
Bildad år: 2013

Presentation:
Klubb DÖD är en musikklubb som fokuserar på avkomman som kom ur den mörka postpunken på 80-talet. Föreningen blandar genres såsom goth, new wave, dark wave, punk och ibland mörk synth.

Arrangemang:
Föreningen arrangerar klubbar och konserter minst en gång i månaden på lokaler som Nalen, Debaser och Slakthuset.

Kulturutövare:
Pussy A Go Go, Tänk På Döden, Bored To Death Bookings

Hemsida:
www.klubbdod.se

Facebooksida:
www.facebook.com/pages/KLUBB-D%C3%96D/530351120384682

Kulturkretsen Linköping

KKL_logo
Form: ideell förening
Säte: Linköping
Kommun: Linköping
Län: Östergötlands Län (samt verksamhet i exempelvis Jönköpings Län)
Bildad år: 2012

Presentation:
Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Linköping med inriktning på subkulturer. Föreninges strävan är att möjliggöra för fler (sub)kulturaktörer att verka och synas i Linköping och Östergötland. Föreningen arbetar för att skapa en bred kulturell verksamhet bortom alla gränser. Föreningen har bland annat musikinspelningsverksamhet för sina band.

Kulturutövare: exempel på aktiva artister är Chaos All Stars

Facebooksida: https://www.facebook.com/kklkpg