Katlagrottan

Form: Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2015

Presentation:
Katlagrottans syfte är att fungera som ett möjliggörande verktyg för samarbete, kompetensutveckling, nätverkande och konstnärligt utövande. Föreningen vill skapa en trygg miljö för kreativ kommunikation och produktion, en plats där särskilda förutsättningarna uppfylls. Längs vägen ska vi jobba med att främja kulturens mångfald, dess utövares intressen och kulturens inflytande i stort.

Medlemmar består av aktiva konstnärer, skapare och andra som är nyfikna på kulturuttryck. Föreningen finns för att främja kulturverksamheters inflytande i samhället och dess utövares intressen i Malmö med omnejd. Alla åldrar välkomna. Föreningen anser att utbildning och ålder borde inte stå i vägen för kultur.

Mångfald bland skapare är även avgörande för verksamheter på många sätt. Föreningen verkar aktivt för en inkluderande verksamhet som kan anpassas efter enskilda deltagares önskemål, livssituation eller behov. Deltagarna ges stort utrymme att utforma den veckovisa verksamheten utifrån deras egna kompetenser, ambitioner, nyfikenhet och önskemål.

Målet är att föreningens medlemmar ska få utvecklas i en kreativ miljö som de själva skapar. Föreningen kommer till stor del verka genom workshops och träffar med olika teman där medlemmarna bland annat tar del av varandras kunskap och utövar konst i olika former. Med fokus på kreativitet och samarbete ska aktiva medlemmar utforma föreningens praktiska utförande och nätverkande.

Arrangemang:
Verksamheten har olika teman, diskussioner, tecknarstudier, gästlärare eller föreläsare. De här träffarna är offentliga och hittas i Katlagrottans kalendarium.

Utöver den ordinarie verksamheten finns en mer projektorienterad typ som innefattar lokal påverkan: kulturpolitiska initiativ, äganderätt till stadsmiljön, kulturtillgänglighet, samarbeten och festival.

Hemsida: http://www.katlagrottan.se

Facebooksida: https://www.facebook.com/katlagrottan

Relaterade länkar:

KF Wicked Mill

Logga Wicked Mill 600pxl

Även kallad: ”Wicked Mill” eller ”Syndiga Möllan”
Form:  Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2013

Presentation:
KF Wicked Mill syftar främst till att främja subkulturell utveckling i regionen, som ska stimulera besökarna i arrangemangets kulturuttryck och främja spridningen av desamma. I ett vidare perspektiv  önskar vi främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal, regional, nationell och även internationell nivå.

KF Wicked Mill strävar efter att utveckla och utöka regionens kultur- och klubbliv, med särskild tonvikt på Nycirkus, Burlesk, Freakshow och Varité. KF Wicked Mill arbetar även för att öka allmänhetens tolerans för de livsstilsmarkörer som finns inom ovan nämnda kulturyttringar samt att främja den likvärdighetsattityd beträffande genus som finns inom dessa och angränsande subkulturer.

Detta gör vi bland annat genom att ha evenemang med särskilda uppklädnads- / utklädnads-krav, där det på ett lekfullt och kul sätt ges utrymme för besökare att verkligen använda sin fantasi och kreativitet samt en möjlighet att testa på att vara en del av något långt bortom det vardagliga. Detta bidrar även mycket till att skapa den speciella atmosfär vi  eftersträvar.

Arrangemang:
Föreningen har främst två typer av arrangemang. Ett mer omfattande kallat Wicked Mill Variety och ett mer intimt. Det senare har gått under benämningen Salong Wicked Mill. Båda två är koncept-arrangemang där deltagarna är en del i en kultursmältdegel av varieté-teater, burlesk, nycirkus och cirkus sideshow. De större evenemangen har en större scen och tar in fler besökare, fler / större artister och erbjuder ibland även möjlighet att delta i en fin trerätters-middag innan uppträdandena tar sin början. De mindre arrangemangen äger rum i mindre lokaler och de riktar sig till ett mindre antal besökare, bokar mindre artister till lägre gager och har som målsättning att främja möjligheterna för amatörer att få uppträda på scen. Även det större formatet främjar dock mindre och lokala artister och artistgrupper, inte minst just genom att erbjuda dem möjligheten att vara en del av ett större sammanhang, uppträda för en större publik, synas tillsammans med större akter och inte minst att knyta kontakter. Även musik, dekor o.dyl.  är en viktig del av konceptet för att skapa rätt atmosfär.

Hemsida: wickedmillvariety.se

Facebooksida: www.facebook.com/pages/Wicked-Mill-Variety/362276450469460

Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/218155818271668/

Neostalgia

neostalgia_logo600

Form:  Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2000

Presentation:
Den huvudsakliga målsättningen är att främja ett levande och nyanserat kultur- och umgängesliv, genom att föra fram subkulturella musik-, mode- och konstyttringar som föreningen anser förtjänar mer uppmärksamhet.

Arrangemang:
Föreningen är en stor arrangör av klubb- och konsertkvällar, men anordnar även modeshower, konstutställningar och bokprat. Bara under 2014 var föreningen delaktiga i över 50 konserter – med allt från amatörer till världsartister – och totalt en bit över 60 evenemang.

Facebooksida: https://www.facebook.com/clubneostalgia
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/neostalgia/