Nu har SUB regioner i hela landet


Nu finns SUBs regioner i hela landet. Förbundet har nu fyra geografiska regioner: SUB Norr, SUB Öst, SUB Väst och SUB Syd. För att komma i kontakt med SUBs regioner vänder ni er till oss på förbundet.