Klubb Spektra

Genre: Goth
Ort: Umeå

Presentation:
Spektra är en klmm med inriktning på sub-kulturer, främst goth och närliggande stilar. Spektra startade i april 2009 med fikaträffar med olika teman varje onsdag i Kretsen-huset och har pågått löpande sedan dess.

Spektra har även ett socialt medvetet mål att motverka fördomar gentemot subkulturerna. Spektra arrangerar Uma Obscura- festivalen (f.d. Sunset Park) samt klubbkvällar och annat. Under somrarna arrangeras en serie arrangemang under titeln ”Dark Afternoon Picknick”, vilket enkelt förklarat är en öppen pick¬nick med musikaliskt tema, vilken tjänar som träffpunkt för subkulturintresserade.

Hemsida: Spektra/

Relaterade länkar:
Uma Obscura/