Coronaviruset och dess effekter för kulturlivet

I skrivande stund har vi nyligen nåtts av beskeden att regeringen har på folkhälsomyndighetens inrådan med anledning av Coronaviruset beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta besked påverkar flera av våra medlemsföreningar och många anslutna aktörer i förbundet och i olika grad. Det har redan resulterat i att flera evenemang fått ställas in och många arrangörer, artister och engagerade drabbas, för att inte tala om publiken. Det är dock ännu för tidigt för att vi ska kunna spekulera i eller se de långsiktiga effekterna.

Vi gläds åt att se att inom subkulturerna finns en solidaritet och värme från många som sluter upp bakom de drabbade och med både förståelse och stöttning. Vi är oerhört stolta att vårt förbund har en så kunnig, solidarisk och hänsynsfull medlemsbas.

SUB har redan agerat och har bland annat tillsammans med andra organisationer skickat skrivelser för att belysa vikten av att myndigheterna inkluderar ett perspektiv som omfattar föreningslivet, det breda kulturlivet och de små och medelstora aktörerna.

Vi kommer att fortsätta verka för att påverka och se till att våra perspektiv finns med i samtalen som förs bland beslutsfattare och myndigheter kring åtgärder som vidtas som berör våra medlemmar och anslutna.

Vi kommer att fortsätta föra dialog med våra medlemmar och anslutna kring hur de påverkats av krisen och vi gör vårt bästa för att återkoppla så fort vi kan i alla ärenden. Vi välkomnar er alla medlemmar och anslutna att inkomma med information till oss om er situation. Det är värdefullt för vårt samlade arbete att föra fram kunskap om våra genrer och våra aktörer till omvärlden, beslutsfattare och myndigheter.

SUB kommer arbeta vidare med frågorna och vi strävar efter att vara en kraft att räkna med i civilsamhället, då vi alla behöver samarbeta och ta krafttag för att möta de stora utmaningar mänskligheten nu står inför, där vi alla är lika och där vi alla behövs.

SUB har också satt samman en informationssida kring Coronaviruset
https://subkulturer.se/coronaviruset/