SUB är på Folk och Kultur 2023!

Under årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur den 8-11 februari så kommer representanter för SUB att närvara för att bedriva påverkansarbete. SUB  arrangerar också under konventet en egen programpunkt  där SUB kommer att lyfta subkulturernas rätt till inkludering:

”Är ni inte rädda att förlora er identitet om ni får ett offentligt stöd?”
Detta samtal om de alternativa subkulturerna, om normbrytande och smala uttryck samt om dissonansen mellan de kulturpolitiska målen och kulturpolitikens verklighet leds av förbundsordförande Andreas Wandegren. Till detta samtal inbjuds olika aktörer som har god samlad kunskap om smala uttryck samt den svenska kulturpolitiken, med målet att samtala om och redogöra för problembilden samt resonera kring möjliga lösningar.

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna
Tid: Torsdag 9 februari 09:00 – 10:00
_______________________
Läs mer om Folk och Kultur här.