Organisation

Vår organisation
SUB är en rikstäckande organisation som bildades 20 september 2014. Förbundet finns representerat via våra medlemmar och anslutna runtom i hela landet.

Medlemmar och anslutna
Medlemmar i förbundet är ideella kulturföreningar runtom i landet samt till förbundet anslutna grupper, artister, kreatörer, klubbar och festivaler i subkulturgenrerna. Förbundet har sedan 2017 även anslutna rör som medlemmar.

Förbundsstämman
Förbundsstämman är det högst beslutande organet och hålls vartannat år. Där väljer vi den styrelse som ska företräda och representera förbundet. Kallelse utgår till medlemsföreningarna.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen består av förtroendevalda personer från våra medlemsföreningar.

Förvaltning

SUB är en ideell organisation (förening) som sköts främst på ideell grund. Förbundet har också olika anställda/arvoderade med olika uppdrag för att understödja förvaltning, olika satsningar och projekt. Förbundet har sitt säte i Umeå, dit förbundets post dirigeras. SUB har även projektlokaler i Göteborg.

Regioner
SUBs regioner bildas på frivilligbasis och tillkommer i takt med att förbundet växer. Läs mer här.