Organisation

Karta uppdaterad 2014 bara städer_

Vår organisation
SUB är en rikstäckande organisation som bildades 20 september 2014. Förbundet finns representerat via våra medlemmar runtom i hela landet. Medlemmar i förbundet är ideella kulturföreningar runtom i landet samt till förbundet anslutna grupper, artister, kreatörer, klubbar och festivaler i subkulturgenrerna.

Regioner
SUBs regioner bildas på frivilligbasis och tillkommer i takt med att förbundet växer.

Förbundsstämman
Förbundsstämman är det högst beslutande organet och hålls vartannat år. Där väljer vi den styrelse som ska företräda och representera förbundet. Kallelse utgår till medlemsföreningarna.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen består av förtroendevalda personer från våra medlemsföreningar. Se även Styrelse.

Förvaltning

I nuläget har förbundet sitt säte i Umeå där förbundets förvaltning finns. Det betyder alltså att det är där som själva administrationen och adress etc finns i nuläget.