Organisation

Vår organisation
SUB är en rikstäckande organisation som bildades 20 september 2014. Förbundet finns representerat via våra medlemmar runtom i hela landet. Medlemmar i förbundet är ideella kulturföreningar runtom i landet samt till förbundet anslutna grupper, artister, kreatörer, klubbar och festivaler i subkulturgenrerna.

Regioner
SUBs regioner bildas på frivilligbasis och tillkommer i takt med att förbundet växer.

Förbundsstämman
Förbundsstämman är det högst beslutande organet och hålls vartannat år. Där väljer vi den styrelse som ska företräda och representera förbundet. Kallelse utgår till medlemsföreningarna.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen består av förtroendevalda personer från våra medlemsföreningar. Se även Styrelse.

Förvaltning

Förbundet har sitt säte i Umeå, där förbundets förvaltning har sitt huvudkontor.