Om medlemskap

På denna sida kan du läsa mer vilka som kan bli medlemmar, hur man blir medlem och vad som krävs.

Fakta: Medlemmar i SUB
Medlem i sub kan både föreningar, klubbar, festivaler, artister och andra kreatörsgrupper bli. Dock är endast ideella föreningar som fyller kraven för föreningsmedlemskap (medlemsföreningar) röstberättigade i förbundet. Övriga räknas som anslutna.

Medlemsföreningar är de föreningar som delar och verkar i enlighet med förbundets målsättningar och uppfyller stadgade krav. Medlemsföreningar är ideella föreningar med minst 3 medlemmar som är fysiska personer och som är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning. Endast ideella föreningar med majoriteten fysiska medlemmar kan erhålla status medlemsförening som har förslagsrätt och rösträtt i SUB. Samtliga medlemmar har yttranderätt vid förbundsstämma.

Medlemskap är öppet för alla som fyller kriterierna och sker genom ansökan där förbundsstyrelsen fattar interimistiskt (tillfälligt) beslut som bekräftar ert medlemskap. Förbundsstämman är alltid ytterst beslutande och konfirmerar (bekräftar) besluten om inval och uteslutningar/utträden vartannat år.

Medlemskap gäller tills vidare så länge föreningen är aktiv. Eventuellt utträde ur SUB begärs skriftligen av medlem.

Vilken verksamhet ska man ha?
Det kan vara väldigt varierande. Vanligt är föreningar som antingen är ”arrangerande” (klubb, konsert, festival etc) eller ”producerande” (konst, teatergrupp, musikgrupper osv) eller både och, men vi har också föreningar som är nätverkande och förutsättningsskapande. Vi ser helt enkelt medlemmar som har någon slags inriktning och kulturell verksamhet inom området.

Man kan också vara ”passiv”. En förening måste inte ha massor med verksamhet för att vara med i SUB, det går bra att ha en förening som har ”paus” eller en förening som just startat och vill utveckla verksamhet. Det är minst lika viktigt att vi synliggör föreningar som inte har så mycket verksamhet eftersom kanske är det där som stöd behövs allra mest! Föreningar som är passiva är dock inte att räkna som röstberättigade eller bidragsgrundande i sådana sammanhang.

Medlemsavgift:
Är i dagsläget 0:- per år. Förbundet tar inte ut en medlemsavgift i nuläget då det inte bedömts vara det viktiga. Detta gäller som minst fram till nästa förbundsstämma.

Medlemsavgiften i SUB fastslås av förbundsstämman. Om en organisation inte vill betala eventuell tillkommande (eller höjd) årlig medlemsavgift kommer den inte erhålla rösträttberättigad status som medlemsförening utan då endast vara medlem. Om föreningen bedöms ha huvudinriktning och passa in ges fullt medlemskap i SUB, annars blir man medlem som blir del i SUB men som inte ges rösträtt.

Ansök om att bli medlem
För att vi ska kunna behandla er önskan om att bli medlem måste vi få in lite information om er förening. Gå till denna sida för att skicka in en intresseanmälan. Läs mer på sidan om hur det går till.
subkulturer.se/ansokan-om-medlemskap/

Anslutna som inte är förening
Kan vara juridiska och fysiska personer. Exempelvis kan en branschtidning, en klubb som drivs av privatperson eller företag, bolag osv också bli anslutna till SUB. Dessa erhåller inte rösträtt utan blir anslutna till förbundet och kommer kunna delta i många av förbundets aktiviteter, dock inte ta del av alla förmåner (exempelvis stöd som endast får användas för ideella föreningar).

En viktig del av att ansluta sig är att vi kan synliggöra alla som är verksamma inom subkulturerna, visa att ni alla finns och bjuda in till gemensamma initiativ, träffar, nätverk, utbildning osv. Meningen är ytterst att alla personer som har ett intresse av subkulturer ska stärkas genom att vara med i en gemenskap, en folkrörlese, där SUB utgör ett samlande initiativ. Varmt välkomna att vara med och förändra!

Se ”Kreatörer” samt ”Klubbar och Festivaler”.