RTSI

rtsi_FB_header_150629_crowdtext2

RTSI – Rätten till sin Identitet

Projektet ”Rätten till sin identitet – ett ungdomsprojekt” gick av stapeln 2014-2017, en treårig satsning på att arbeta mot diskriminering av subkulturer. Initiativet som väcktes hos Kulturföreningen Kretsen utmynnade i ett projekt där studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet tillsammans med Kulturföreningen Kretsen, Ung Media, m.fl. står bakom projektet. Projektet fick stöd från Allmänna Arvsfonden. Det är bland annat arbetet med detta projekt som ledde till att bildandet av SUB som förbund blev möjligt 2014.

I projektet fick ungdomar inom subkulturer lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Projektet gav ut boken ”Våra Berättelser”, en över 180 sidor stor bok fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder, konst och foton av och med deltagarna i projektet. ”Våra berättelser” är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

Tillsammans med projektets deltagare anslöt en mängd artister som skrev musik, texter, skapade musikvideor och konstverk. Resultatet samlades i en gemensam kampanj som fick namnet ”Till alla er…”. Många artister slutit upp bakom kampanjen som även resulterade i en turné runtom i landet 2016-2017.

Projektet ”RTSI – ett ungdomsprojekt” är nu över men RTSI-initiativet lever vidare inom SUB!

Läs mer på projektets hemsida:
www.rtsi.se
Gilla och dela facebooksidan:
www.facebook.com/rtsi.se